3 Công h Danh sách bài viết (theo chuyên mục)
 

Biểu mẫu 22

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

năm học 2013-2014

STT

Nội dung

 

Đơn vị

tính

Số lượng

I

Diện tích đất đai

ha

1,4

II

Diện tích sàn xây dựng

 

9.394

1

Giảng đ­ường

 

 

 

Số phòng

phòng

27

 

Tổng diện tích

m2

2.295

2

Phòng học máy tính

 

 

 

Số phòng

phòng

8

 

Tổng diện tích

m2

802

3

Phòng học ngoại ngữ

 

 

 

Số phòng

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

4

Thư­ viện

m2

170

5

Phòng thí nghiệm

 

 

 

Số phòng  

phòng

3

 

Tổng diện tích

m2

197

6

Xư­ởng thực tập, thực hành

 

 

 

Số phòng  

phòng

22

 

Tổng diện tích

m2

2.155

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

 

 

Số phòng

phòng

60

 

Tổng diện tích

m2

3.600

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

 

9

Diện tích khác:

 

 

 

Diện tích hội trường

m2

175

 

Diện tích nhà văn hóa      

m2

 

 

Diện tích nhà thi đấu đa năng 

m2

 

 

Diện tích bể bơi

m2

 

 

Diện tích sân vận động

m2

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 23

(Kèm theo công văn số  8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014

                                                                         Đơn vị tính: Người

TT

Nội dung

Tổng số

 

 

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH, tiến sỹ

Thạc sĩ

Cử nhân

khác

 

1

2

(3+4+5+6+7+8)

3

4

5

6

7

8

 

Tổng số

76

 

 

 

54

21

1

1

Ban Giám hiệu

3

 

 

 

3

 

 

2

Phòng TC-HC

1

 

 

 

 

1

 

3

Phòng ĐT-NCKH

5

 

 

 

4

1

 

4

Phòng Quản trị

1

 

 

 

 

1

 

5

Phòng CTCT&QLHSSV

9

 

 

 

5

4

 

6

Khoa Điện - Điện tử

7

 

 

 

4

3

 

7

Nhiệt lạnh

10

 

 

 

6

4

 

8

Kỹ thuật Viễn thông

14

 

 

 

13

1

 

9

Công nghệ thông tin

10

 

 

 

7

3

 

10

Khoa học cơ bản

12

 

 

 

9

3

 

11

Thông tin Thư viện

1

 

 

 

1

 

 

12

ĐTHN&PTCN

3

 

 

 

2

 

1


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu