3 Công h Danh sách bài viết (theo chuyên mục)
 

  UỶ BAN NHÂN  DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH

Biểu mẫu 22

(Kèm theo công văn số 7422  /BGDĐT-KHTC  ngày 04  tháng 11 năm 2011

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2015 - 2016

STT

Nội dung

Đơn      vị tính

Số lượng

Ghi chú

I

Diện tích đất đai

Ha

 0.9636

 

II

Diện tích sàn xây dựng

 8008.97

 

1

Giảng đường

 

 

 

 

Số phòng

Phòng

 10

 

 

Tổng diện tích

 881.28

 

2

Phòng học máy tính

 

 

 

 

Số phòng

Phòng

 4

 

 

Tổng diện tích

 403.92

 

3

Phòng học ngoại  ngữ

 

 

 

 

Số phòng

Phòng

 0

 

 

Tổng diện tích

 0

 

4

Thư viện

 102.4

 

5

Phòng thí nghiệm

 

 

 

 

Số phòng

Phòng

 1

 

 

Tổng diện tích

 73.44

 

6

Xưởng thực tập - thực hành

 

 

 

 

Số phòng

Phòng

 14

 

 

Tổng diện tích

 1420.73

 

7

Ký túc xá thuộc cơ sở  đào tạo quản  lý

 

 

 

 

Số phòng

Phòng

 60

 

 

Tổng diện tích

 3000

 

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

 100

 

9

Diện tích khác

 

 

 

 

Diện tích Hội trường

 187.2

 

 

Diện tích nhà văn hoá

 0

 

 

Diện tích nhà thi đấu đa năng

 0

 

 

Diện tích bể bơi

 0

 

 

Diện tích sân  vận động

 1840

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu