3 Công h Danh sách bài viết (theo chuyên mục)

Công tác đón HSSV quay trở lại trường sau thời gian nghỉ dịch Covid – 19 

Sau nhiều tháng học trực tuyến, không đến trường vì dịch COVID-19, thì nay HSSV Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đã bắt đầu quay trở lại trường học. Các phương án chuẩn bị đón HSSV đã được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid –...

 


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27