3 Công h Danh sách bài viết (theo chuyên mục)
 

Ngày hội tuyển dụng Samsung 2016  

Trong khuôn khổ hợp tác tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp hàng năm giữa Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Sáng ngày 15/6/2016, Nhà trường phối hợp với công ty Samsung Electronics...

Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị  

Sáng 7-6-2016, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số...

NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP, VIỆC LÀM VÀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG NĂM 2016  

Nhằm cung cấp thông tin về tuyển dụng lao động - việc làm, tạo điều kiện hỗ trợ cho học sinh, sinh viên được trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp tuyển dụng, chuẩn bị tinh thần, thái độ, kiến thức và kỹ năng để mở rộng...

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50