3 Công h Danh sách bài viết (theo chuyên mục)
 

 

THÔNG BÁO 

(Điều chỉnh)

 

V/v: Thu học phí học kỳ II năm học 2020-2021 K47 hệ CĐ, TC

(Điều chỉnh Học phí do đợt 1 nhập học tạm thu)

 

V/v: Thu tiền Vệ sinh, nước uống kỳ II năm học 2020-2021 K46 hệ CĐ

(Điều chỉnh giảm số tháng thu do HSSV đi thực tập kết hợp LĐSX)

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: