CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG

 ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

 

              58 năm xây dựng và trưởng thành              


 

  BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 

            Chủ tịch:        Ông Nguyễn Đức Thắng

            Phó Chủ tịch: Bà Dương Ngọc Hồng

 

             Ủy viên :

1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh 

2. Đồng Thị  Minh Hường 

3. Bà Chu Thị Quế

4. Bà Nguyễn Thị Vân Quỳnh

5. Ông Vũ Văn Ngọc

6. Bà Hoàng Thị Ngọc

  

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG 

 

1. Làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của CNVC-LĐ:

- Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền. Giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Phối hợp tổ chức hội nghị công chức hàng năm.

- Tham gia trong việc quản lý môi trường sư phạm, thực hiện ATGT, ATVS lao động.

- Tham gia giải quyết bức xúc trong nộ bộ CB-GV-NV-HS nhằm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ sở giáo dục.

- Vận động đoàn viên ủng hộ quỹ XH, trực tiếp chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

2. Tuyên truyền vận động đoàn viên xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH:

- Xây dựng đội ngũ giáo viên làm chủ khoa học và công nghệ hiện đại có tư duy sáng tạo và kỹ năng thực hành giỏi.

- Chủ động phối hợp với chính quyền tạo điều kiện xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, bồi dưỡng tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức, kỷ luật, lối sống văn hoá giàu tình nghĩa. Thực hiện tốt cuộc vận động " kỷ cương – tình thương – trách nhiệm"

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước:

- Duy trì các phong trào thi đua: Lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo gắn với phong trào người tốt việc tối trong CNVC- LĐ và phong trào " Giỏi việc nước, đảm việc nhà", " Mẹ lao động giỏi, con học giỏi" trong nữ cán bộ giáo viên. Thông qua phong trào thi đua xây dựng đội ngũ làm nòng cốt cho việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo của trường Cao đẳng.

- Đổi mới cơ chế khen thưởng các phong trào thi đua.

4. Xây dựng công đoàn trường vững mạnh:

-  Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ công đoàn.

-  Phối hợp chính quyền tạo ra sự đồng thuận để tạo điều kiện về nguồn thu kinh phí cho Công đoàn hoạt động.

 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 

- Năm 1978: Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen.

- Năm 2005,2007: Thành phố tặng bằng khen. 

- Năm 1998 đến nay được công nhân là công đoàn vững mạnh.

- Năm học 2005- 2006 có 16 giáo viên tham gia cấp trường; 3 giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp ngành, 20 học sinh tham gia hội thi học giỏi ngành GDĐT và học sinh giỏi nghề tham dự hội thi tay nghề ASEAN.

- Năm học 2006-2007 có 18 giáo viên tham gia cấp trường; 02 giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi ngành GDĐT và dạy nghề, 30 học sinh tham gia thi cấp trường…

- Năm 2021: Liên đoàn lao động quận Cầu Giấy tặng giấy khen cho tập thể nữ cán bộ, nhân viên công đoàn Nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà".

- Các chỉ tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần của CBGV-NV được thực hiên tốt. Bảo đảm thu nhập bình quân đầu người mức 400.000đ/tháng. Duy trì quà tặng sinh nhật cho đoàn viên mức 50.000đ/người hàng năm. Tổ chức tham quan học tập ngoại khoá và nghỉ lễ tết hàng năm cho CB,GV,NV.

- Với cố gắng của tập thể sư phạm Nhà trường năm 2006 nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, Nhà trường vinh dự nhận huân chương lao động hạng nhất. Hai năm liền 2005-2006, công đoàn trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen.....