Danh sách bài viết theo chuyên mục
 


KHOA HỌC TỰ NHIÊN : SÁCH TOÁN-MÃ 02/1
 
TT
Mã sách
Tên sách
Tên tác giả
NXB
Năm XB
1
01-03
Toán học cao cấp tập 1. Đại số và hình học giải tích
Nguyễn Đình Trí
Giáo dục
1997
2
04-06
Toán cao cấp tập 2. Phép tính giải tích một biến số
Nguyễn Đình Trí
Giáo dục
1997
3
07-11
Toán cao cấp tập 3. Phép tính giải tích nhiều biến số
Nguyễn Đình Trí
Giáo dục
1997
4
12-16
Bài tập đại số đại cương
Bùi Huy Hiền
Giáo dục
1997
5
17-21
Đại số đại cương
Hoàng Xuân Sính
Giáo dục
1996
6
22-26
Đại số giáo trình đại học đại cương
Hoàng Xuân Sính
Giáo dục
1996
7
27-29
Đại số tuyến tính phần bài tập
Hoàng Đức Nguyên
KHKT
1997
8
30-32
Đại số tuyến tính
Lê Đình Thanh
KHKT
1996
9
33-34
101 thuật toán và chương trình
Lê Văn Doanh
KHKT
1995
10
35-36
Giải tích phép tính vi phân và tích phân của hàm số một biến
Trần Bình
KHKT
1998
11
37-38
Bài tập toán cao cấp tập 1-Đại số và hình học giải tích
Nguyễn Đình Trí
Giáo dục
1998
12
39-40
Bài tập toán học cao cấp tập 2
Đinh Bạt Thẩm
Giáo dục
1998
13
41-45
Hệ phi tuyến
Nguyễn Doãn Phước
KHKT
1999
14
46-48
Bài tập toán cao cấp T1 (Đại số và hình học giải tích)
Nguyễn Đình Trí
Giáo dục
2006
15
49-51
Bài tập toán cao cấp T2 (phép tính giải tích nhiều biến số)
Nguyễn Đình Trí
Giáo dục
2006
16
52-54
Bài tập toán cao cấp T3 (phép tính giải tích nhiều biến số)
Nguyễn Đình Trí
Giáo dục
2006
17
55-59
Giáo trình toán ứng dụng trong tin học            (dùng cho các trường đào tạo hệ THCN)
Bùi Minh Trí
Giáo dục
2005
18
60-69
Giáo trình toán học cao cấp T1 (dùng cho SV các trường CĐ)
Nguyễn Đình Trí
Giáo dục
2005
19
70-79
Giáo trình toán học cao cấp T2 (dùng cho SV các trường CĐ)
Nguyễn Đình Trí
Giáo dục
2005
20
80-89
Bài tập toán học cao cấp T1
Nguyễn Đình Trí
Giáo dục
2005
21
90-94
Phương pháp tính (dùng cho các trường ĐHKT)
Tạ Văn Đĩnh
Giáo dục
2006
22
95-99
Xác xuất thống kê
Nguyễn Văn Hộ
Giáo dục
2005
23
100-104
Bài tập xác xuất
Đặng Hùng Thắng
Giáo dục
2006
24
105-109
Đồ thị và các thuật toán
Hoàng Chí Thành
Giáo dục
2007
25
110-114
Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc
Đỗ Đức Giáo
Giáo dục
2007
26
115 - 119
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Lý Hoàng Tú
GTVT
2003
27
120 - 124
Hướng dẫn giải bài toán rời rạc
Đỗ Đức Giáo
GD
2007
28
125 - 129
Phương pháp mới học toán ĐH T1:Tích phân và vi phân)
Dương Minh Đức
GD
2001
29
130 - 134
Đồ thị và các thuật toán
Hoàng Chí Thành
GD
2007
30
135 - 139
Lý thuyết xác suất và thống kê
Đinh Văn Gắng
GD
2007
31
140 - 144
Bài tập xác suất và thống kê
Đinh Văn Gắng
GD
2007
32
145 - 149
GT xác suất thống kê
Tống Đình Quỳ
BK
2007
33
150 -154
HD Giải bài tập xác suất thống kê
Tống Đình Quỳ
BK
2007
34
155 - 159
Phương pháp tính
Tạ Văn Đĩnh
GD
2008
35
160 - 164
Toán rời rạc
Nguyễn Đức Nghĩa
ĐHQGHN
2004
36
165 - 169
Giáo trình Logic học hình thức
Ng Thị Xuân Thanh
HN
2006
37
170 - 174
Bài tập phương trình vi phân
Nguyễn Thế Hoàn
GD
2007
38
175 - 179
Bài tập xác suất và thống kê toán
Nguyễn Cao Văn
ĐHKTQD
2006
39
180 -182
Tối ưu hoá tuyến tính
Nguyễn Thành Cả
LĐXH
2006

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: