Tin mới nhất
Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Đảng bộ trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII).

 

Sáng 6/9 tại hội trường H206, Đảng bộ trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và bài phát biểu của Tổng Bí thư đến toàn Đảng viên trong trường.


Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 96 KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội về "Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư".

 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Đảng ủy viên phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu và đảng viên đã được nghe đồng chí Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy - phó Hiệu trưởng nhà trường quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đặc biệt tập trung vào những nội dung lớn đã được Hội nghị Trung ương 10 thảo luận, thống nhất về các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XIII của Đảng sắp tới như: Đề cương các văn kiện trình Đại hội khóa XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị Khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác…

 

Đảng viên các chi bộ thuộc Đảng bộ nhà trường tham dự Hội nghị.

 

Hội nghị lần này cũng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng HN.

 

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy - Hiệu phó nhà trường, quán triệt các nội dung cơ bản

của Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Đồng chí Phạm Tiến Dũng cũng nêu rõ nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Bên cạnh đó, Kế hoạch số 155 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng được đồng chí Phạm Tiến Dũng tuyên truyền đến toàn thể đảng viên có mặt tại hội trường. Ngoài ra, đồng chí Phạm Tiến Dũng nêu rõ yêu cầu của đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ III Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ Khối.

 

Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng. Hình thức phổ biến đa dạng, phù hợp, nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức sai lệch và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong một khoảng thời gian làm việc nghiêm túc, hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

 

Bài: Minh Nguyệt

Ảnh: Việt Cường


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: