Tin mới nhất
Danh sách bài viết theo chuyên mục
 
Danh sách sinh viên trường CĐ Điện tử - Điện lạnh trung tuyển vòng sơ tuyển công ty Samsung Việt Nam năm 2016
TT Họ và Tên Tên Ngày sinh CMND Địa chỉ (4 cấp) Trình độ học vấn Khóa học Chuyên Ngành Tên Lớp Thời gian Tốt nghiệp Quyết định
1 Nguyễn Văn Bằng Bằng 28-10-1995 017149738 Phú Vinh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội CDCQ K40 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
2 Hoàng Văn Chung Chung 09-06-1994 122124619 Tân Mĩ, Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang CDCQ K40 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
3 Nguyễn Văn Chung Chung 19-11-1994 070971722 Thái Bình, Thái Sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật điện-điện tử 40ĐĐT2 09-2016 Phù hợp
4 ĐinhThế Công Công 01-12-1995 168571401 thôn Bồng Lạng , Thanh Nghị , Thanh Liêm , Hà Nam  CDCQ K40 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT2 2016 Phù hợp
5 Nguyễn Thành Đại Đại 18-05-1995 174832457 Quảng Bình , Thạch Quảng,Thạch Thành,Thanh Hóa CDCQ K40 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
6 Đàm Văn Đạo Đạo 16-04-1995 122124614 Thôn Nhất, Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang CDCQ K40 Công Nghệ kỹ Thuật Điện Tử-Truyền Thông 40ĐĐT2 06-2016 Phù hợp
7 Nguyễn Văn Đạt Đạt 31-01-1995 163356417 An Trạch,Trực Chính,Trực Ninh,Nam Định  CDCQ K40 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT2 07-2016 Phù hợp
8 Lê Ngọc Đạt Đạt 29-05-1994 174651134 Tân Thành, Mai Lâm, Tĩng Gia, Thanh Hoa CDCQ K40 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT2 06-2016 Phù hợp
9 Nguyễn Tân Định Định 14-05-1994 017355089 Yên Lạc 2, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội CDCQ K40 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT3 08-2016 Phù hợp
10 Vũ Đình Dự Dự 17-04-1995 036095000143 Đội 4, Yên Phúc, Ý Yên , Nam Định CDCQ K40 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 40KTNL2 06-2016 Phù hợp
11 Kiều Văn Dương Dương 27-06-1995 135750015 Độc Lập,Thanh Lãng,Bình Xuyên,Vĩnh Phúc CDCQ K40 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 40KTN2 06-2016 Phù hợp
12 Đoàn Văn Duy Duy 15-02-1995 163361973 Tt Quất Lâm,Giao Thuỷ,Nam Định CDCQ K40 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT3 07-2016 Phù hợp
13 Lê Hương Giang Giang 18-04-1994 013172561 Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội  CDCQ K40 Côn nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông 40ĐTTT 06-2016 Phù hợp
14 Nguyễn Quang Hà 04-01-1993 017150970 phù lưu tế, mĩ đức, hà nội CDCQ K40 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
15 Lâm Văn Hà 07-10-1995 163360236 Mộc Đức,Giao Thịnh,Giao Thủy,Nam Định CDCQ K40 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT2 06-2016 Phù hợp
16 Đàm Thế Hải Hải 27-12-1994 017320084 Xóm 1,An trai,Vân Canh,Hà nội CDCQ K40 Công Nghệ Kỹ Thuật Điện- Điện Tử 40ĐĐT1 07-2016 Phù hợp
17 nguyễn hồng hảo hảo 02-10-1995 168490236 thô gốm,xa thụy lôi,huyện kim bảng,tỉnh hà nam CDCQ K40 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
18 Nguyễn Văn Hiệp Hiệp 16-09-1995 017396717 cụm 1 xuân phú - phúc thọ - hà nội CDCQ K40 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT1 08-2016 Phù hợp
19 Bùi Trung Hiếu Hiếu 23-06-1995 001095001238 Thôn Cầu, Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội CDCQ K40 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
20 Đỗ Quang Hiếu Hiếu 15-10-1994 285672377 KP.Phú Xuân - P.Tân Phú - Tx.Đồng Xoài - T.Bình Phước CDCQ K40 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT2 06-2016 Phù hợp
21 Trần Duy Hoàng Hoàng 27-03-1995 017172453 Vân Môn- Trung Châu- Đan Phượng- Hà Nội CDCQ K40 Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
22 Nguyễn Như Hoàng Hoàng 11-02-1994 142722939 Triều dương, Chi Lăng Nam, Thanh Miện, Hải Dương CDCQ K40 Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
23 Khuất Huy Hoàng  Hoàng 15-12-1995 132256010 Khu 2, Tu Vũ, Thanh Thủy, Phú Thọ CDCQ K40 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT3 09-2016 Phù hợp
24 Nguyễn Tiến Hùng Hùng 09-08-1995 001095005513 Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội CDCQ K40 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 40TĐH 07-2016 Phù hợp
25 Nguyễn Công Hùng Hùng 10-09-1995 125569995 Trung Lạc, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
26 Nguyễn Van Hùng Hùng 26-04-1995 101102593 khu 5 ba chẽ -  ba chẽ - quảng ninh CDCQ K40 Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông 40ĐTTT2 06-2016 Phù hợp
27 Trần Phương Hướng Hướng 16-02-1995 085071006 nà cốc,lê lai,thạch an,cao bằng CDCQ K40 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 40TĐH 06-2016 Phù hợp
28 Đinh Công Hướng Hướng 29-09-1995 163253840 Hùng Vương, Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
29 Lê Đăng Huy Huy 08-03-1994 013383742 Xóm 3, Văn Quán, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội CDCQ K40 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 40KTNL2 06-2016 Phù hợp
30 Nguyễn Mạnh Huỳnh Huỳnh 06-11-1995 017179620 Hạ Hội,Tân Lập,Đan Phượng,Hà Nội CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT3 08-2016 Phù hợp
31 Đinh Văn Khanh Khanh 24-04-1994 174642771 Nam Thành , Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT1 07-2016 Phù hợp
32 Hoàng Cương Khanh Khanh 03-02-1995 017441751 Thôn Đào Xá, xã Đông Lỗ , huyện Ứng Hòa, Tp Hà Nội CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT3 08-2016 Phù hợp
33 Nguyễn ĐÌnh Khoa Khoa 05-10-1995 142708689 Tịnh xuyên,Nghĩa An,Ninh Giang,Hải Dương CDCQ K40 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 40KTNL2 06-2016 Phù hợp
34 Lê Đình Kiên Kiên 05-02-1995 174786115 Thôn 9, Thọ Bình, Triệu Sơn, Thanh Hóa CDCQ K40 Điều khiển và tự động hóa 40TĐH 06-2016 Phù hợp
35 Phạm Ngọc Lâm Lâm 06-02-1994 101227355 Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh CDCQ K40 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 40TĐH 06-2016 Phù hợp
36 Khuất Duy Lăng Lăng 08-07-1995 017457166 Vân Lôi, Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội CDCQ K40 Công Nghệ Kĩ Thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT2 09-2016 Phù hợp
37 Nguyễn xuân lập lập 18-10-1995 125590397 Đồng đông,đại đồng thành,thuận thành bắc ninh CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT2 09-2016 Phù hợp
38 Phạm Quang Lịch Lịch 10-02-1995 125755815 Quảng Lãm, Hán Quảng, Quế Võ, Bắc Ninh CDCQ K40 Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử  40ĐĐT2 09-2016 Phù hợp
39 ĐẶNG DUY LINH LINH 05-10-1994 163285958 an thị-yên bình-ý yên -nam định CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT3 08-2016 Phù hợp
40 lê đình lợi lợi 08-08-1995 017204727 chúc đồng,thụy hương,chương mỹ,hà nội CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT3 06-2016 Phù hợp
41 nguyễn văn lợi lợi 27-10-1995 001095008206 thôn 1 song phương hoài đức hà nội CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT3 08-2016 Phù hợp
42 Nguyễn Việt Long Long 25-02-1995 017348232 Văn Trai - Văn  Phú - Thường Tín - Hà Nội CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT4 07-2016 Phù hợp
43 Nguyễn Văn Luân Luân 21-05-1994 013420770 Xuân Lai,Xuân Thu,Sóc Sơn, Hà Nội CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT3 06-2016 Phù hợp
44 Nguyễn Phi Luật Luật 28-03-1995 034095001926 Đà Thôn, Quỳnh Khê, Quỳnh Phụ, Thái Bình CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT3 09-2016 Phù hợp
45 Nguyễn Quốc Lưu Lưu 05-05-1993 013570502 Đài Bi, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT1 07-2016 Phù hợp
46 Nguyễn Đức Mai Mai 17-04-1993 013094204 Đình Trung, Xuân Nộn,Đông Anh,Hà Nội CDCQ K40 Điện Tử, Truyền Thông 40ĐTTT2 07-2016 Phù hợp
47 nguyễn tiến nam nam 16-10-1995 174551230 Thôn 1, Hoằng Đức, Hoằng Hóa, Thanh Hóa CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
48 Trần Văn Nam Nam 22-03-1994 013035018 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT3 08-2016 Phù hợp
49 Trần Văn Năm Năm 25-07-1995 187537754 Thanh tân, Thanh Hưng, Thanh Chương, Nghệ An CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT3 06-2016 Phù hợp
50 Nguyễn Văn Phi Phi 04-01-1995 168545859 Thôn 4 tâng, Thanh hương,Thanh liêm,Hà Nam CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
51 Trần Thế  Phong Phong 29-03-1995 038095000406 Tân Đại, Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hoá CDCQ K40 Công Nghệ Kỹ Thuận Điện - Điện Tử 40ĐĐT2 06-2016 Phù hợp
52 Nguyễn Xuân Phong Phong 30-01-1995 013599616 Đức Hậu, Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội CDCQ K40 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 40TĐH 07-2016 Phù hợp
53 Vũ Hồng Phong Phong 04-10-1995 142778710 Bá đông ,bình minh, bình giang ,hải duơng CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
54 Trịnh Văn Quân Quân 11-08-1995 163365387 Xóm Sỹ Hội Bắc, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT2 06-2016 Phù hợp
55 Nguyễn Văn Quang Quang 13-05-1994 061014601 Tồng Táng, Minh Tiến, Lục Yên, Yên Bái CDCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
56 Vũ Xuân Quế Quế 21-06-1995 163286326 Nam Phong- Đồng Sơn- Nam Trực- Nam Định CDCQ K40 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 40KTNL1 06-2016 Phù hợp
57 Nguyễn Bá Quyết Quyết 29-03-1995 017215383 Đức Thù- Lê Thanh- Mỹ Đức- Hà Nội         CDCQ K40 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 40KTNL1 06-2016 Phù hợp
58 Nguyễn Văn Sĩ 19-05-1995 163344313 Dương Độ, Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định CĐCQ K40 Công Nghệ kĩ thuật Điện- Điện Tử 40ĐĐT1 07-2016 Phù hợp
59 Nguyễn Quốc Sơn Sơn 27-11-1995 013587113 Đài Bi, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội CĐCQ K40 Kĩ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa 40TĐH 07-2016 Phù hợp
60 Nguyễn Dũng Sỹ Sỹ 10-09-1995 017168969 Yên Vĩnh, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội CĐCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
61 Nguyễn Văn Thanh Thanh 09-01-1995 168484518 Hà Nam CĐCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT3 06-2016 Phù hợp
62 Bùi Văn Thành Thành 04-03-1994 187158359 Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An CĐCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT2 08-2016 Phù hợp
63 Trần Khắc Thịnh Thịnh 23-12-1995 013551755 Hương Gia - Phú Cường - Sóc Sơn - Hà Nội CĐCQ K40 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 40TĐH 07-2016 Phù hợp
64 Vũ Văn Thọ Thọ 28-05-1995 036095000770 Nam Phong- Đồng Sơn - Nam Trực- Nam Định CĐCQ K40 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 40KTNL1 06-2016 Phù hợp
65 Đinh Văn Thời Thời 15-09-1993 122022243 thôn 8, Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang CĐCQ K40 Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa 40TĐH 07-2016 Phù hợp
66 Trình văn thuận thuận 17-07-1994 174802774 Xóm 27 xã xuân tín huyện thọ xuân tỉnh thanh hoá CĐCQ K40 Công Nghệ Kĩ Thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT2 06-2016 Phù hợp
67 Đỗ Tuấn Thương Thương 14-08-1995 017438077 Kim Bông, Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội CĐCQ K40 Công Nghệ Kĩ Thuật Điện - Điện tử 40ĐĐT3 06-2016 Phù hợp
68 Vũ Minh Tiến Tiến 12-06-1995 017438671 Ngọc Lâu,Đại Đồng,Thạch Thất,Hà Nội CĐCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT2 07-2016 Phù hợp
69 Lê Văn Tịnh Tịnh 21-12-1995 036095000882 Nam Sơn- Nam Tiến- Nam Trực- Nam Định CĐCQ K40 Điện Lạnh 40KTNL1 06-2016 Phù hợp
70 Nguyễn Đắc Toàn Toàn 12-12-1995 013268818 Miêu Nha, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội  CĐCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
71 Bùi Văn Tới Tới 04-09-1995 125684960 Đăng Triều,Trừng Xá,Lương Tài,Bắc Ninh CĐCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
72 Nguyễn Đức Trung Trung 30-09-1995 174687947 Yên Bằng, Đông Yên, Đông Sơn, Thanh Hóa CĐCQ K40 Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông 40ĐTTT2 06-2016 Phù hợp
73 Đỗ Trường Trường 26-03-1995 017343928 Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội CĐCQ K40 Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông 40ĐTTT1 06-2016 Phù hợp
74 Trần Ngọc Tú 25-10-1994 013070908 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội CĐCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT2 06-2016 Phù hợp
75 Lê Phương Tuấn Tuấn 13-10-1995 017129771 Cụm 1, Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội CĐCQ K40 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 40TĐH 07-2016 Phù hợp
76 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 01-06-1995 168571630 Cẩm Du,Thanh Lưu,Thanh Liêm,Ha Nam CĐCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT2 06-2016 Phù hợp
77 Nguyễn Văn Tuấn Tuấn 12-07-1995 013160551 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội CĐCQ K40 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 40TĐH 07-2016 Phù hợp
78 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 12-07-1994 013342359 thôn phú mỹ - xã tự lập - huyện mê linh - tp hà nội CĐCQ K40 công nghệ kĩ thuật điện -điện tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
79 Đồng Xuân Tuấn Tuấn 26-05-1995 174651031 Đồng Minh, Thanh Thủy, Tỉnh Gia,Thanh Hóa  CĐCQ K40 Kỷ Thuật Nhiệt Lạnh 40KTNL1 08-2016 Phù hợp
80 Đỗ Minh Tuấn Tuấn 15-08-1995 167362087 Vân Trai,Tây Đằng,Ba Vì,Hà Nội CĐCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT2 06-2016 Phù hợp
81 Nguyễn Mạnh Tuấn Tuấn 04-02-1994 187437459 xóm 7, Diễn Hoàng, Diễn Châu, Nghệ An CĐCQ K40 Công Nghệ Kĩ Thuật Điện, Điện Tử 40ĐĐT3 08-2016 Phù hợp
82 Hà Văn Tuấn Tuấn 18-05-1995 142706078  Thôn 2, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương CĐCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT3 06-2016 Phù hợp
83 Nguyễn thanh tùng tùng 09-11-1994 001094007954 thôn3,xã hoàng kim , huyện mê linh , hà nội CĐCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
84 Trịnh Tứ Tùng Tùng 16-10-1995 174541953 hoan kính- trung sơn- sầm sơn- thanh hoá CĐCQ K40 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 40KTNL1 06-2016 Phù hợp
85 Nguyễn Thanh Tùng Tùng 26-05-1995 017183310 Vĩnh Kỳ, Tân Hội, Đan Phượng,Hà Nội CĐCQ K40 Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông 40ĐTTT1 06-2016 Phù hợp
86 Lê Thanh Tùng Tùng 28-10-1995 013612157 Mạch Lũng,Đại Mạch,Đông Anh,Hà Nội CĐCQ K40 Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông 40TTT2 07-2016 Phù hợp
87 Nguyễn Thiện Tuyên Tuyên 24-04-1994 013330008 Thôn Hạ, Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội CĐCQ K40 Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông 40ĐTTT1 06-2016 Phù hợp
88 Đàm Đình Vân Vân 17-12-1995 013547048 Đồng vỡ,Thanh lâm,Mê linh,Hà Nội CĐCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
89 Trần Văn Vinh Vinh 10-04-1995 152069137 Cao Mại Đoài, Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình CĐCQ K40 Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông 40ĐTTT1 06-2016 Phù hợp
90 Nguyễn Đức Vinh Vinh 26-08-1995 164545342 GiaThanh , GiaViễn , NinhBình CĐCQ K40 Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông 40ĐTTT2 06-2016 Phù hợp
91 Nguyễn Quốc Vũ 02-12-1995 184211881 Xóm 6, Thạch Bàn, Thạch Hà, Hà Tĩnh CĐCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
92 La Thanh Xuân Xuân 05-11-1994 122205165 Cẩm xuyên, Xuân Cẩm, Hiệp hoà, Bắc giang CĐCQ K40 Công nghệ kĩ thuật Điện-Điện Tử 40ĐĐT1 06-2016 Phù hợp
93 Tạ Văn Hoàng Hoàng 18-07-1990 091507336 Xóm mới, Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên CDN K38 Máy Lạnh Và Điều Hòa Không Khí 38ML1 2013 Không phù hợp
94 Lê Viết Thuận Thuận 13-12-1993 013378187 Văn Quán, Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội CĐCQ K39 Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông 40ĐTTT2 08-2015 Không phù hợp
95 Nguyễn Văn Yên Yên 04-08-1995 122205107 Hạnh,Đông lỗ,Hiệp Hoà,Bắc Giang CDN K40 Máy lạnh và điều hoà không khí 40ML2 09-2015 Không phù hợp

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu