Tin mới nhất
Danh sách bài viết theo chuyên mục

Nâng cao chất lượng đào tạo cần làm tốt công tác giáo viên chủ nhiệm 

    Chiều ngày 24/11, Phòng CTCT – Quản lý HSSV đã tổ chức Hội nghị với các Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và cố vấn học tập (CVHT) nhằm triển khai các hoạt động thuộc công...

 

Tổng kết đánh giá một năm hoạt động và đề án đổi tên Trung tâm Đào tạo và Hướng nghiệp  

  Chiều ngày Ngày 25/10/2011 - Tại phòng họp A201 Trung tâm Đào tạo và Hướng Nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết, đánh giá một năm hoạt động và...