Tin mới nhất
Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019

Ngày 22/6/2019, trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và trao chứng chỉ cho các cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong năm học 2018-2019.


Đến dự Hội nghị tổng kết có ông Phạm Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng trường CĐ Điện tử - Điện lạnh HN; ông Chu Khắc Huy – Hiệu trưởng, phó Bí thư Đảng ủy trường CĐ Điện tử - Điện lạnh HN cùng toàn thể giảng viên, giáo viên, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2018.

 

 data-cke-saved-src=

Thầy giáo Chu Khắc Huy - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

 

Việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ vừa là quyền và là nghĩa vụ của viên chức. Điều này đã được quy định tại luật viên chức. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức là trang bị kiến thức về lý luận chính trị; quản lý hành chính nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ, tin học; hội nhập kinh tế quốc tế và kỹ năng, phương pháp làm việc cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ công tác. Xác định rõ nhiệm vụ này, trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội luôn quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức hàng năm.

 

Trong năm 2018, Nhà trường đã hoàn thành chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dạy nghề cho đội ngũ cán bộ quản lý lớp Bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia (bậc 3), lớp Bồi dưỡng PLC S7-300 nâng cao, lớp Bồi dưỡng sửa chữa thiết bị đầu cuối công nghệ mới, lớp An toàn vệ sinh lao động trong vận hành hệ thống lạnh.

Nội dung của các lớp bồi dưỡng thực hiện theo 2 hướng chính:

Thứ nhất: Cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành dành cho giảng viên, giáo viên các khoa chuyên môn để tiếp cận với tốc độ phát triển của các ngành khoa học, công nghệ mà hiện tại nhà trường đang đào tạo.

Thứ hai: Bồi dưỡng, đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ quy định cho các chức danh nghề nghiệp, chức danh quản lý.

Các lớp đào tạo bồi dưỡng được lựa chọn kỹ trên cơ sở đề xuất nhu cầu từ các đơn vị, khoa chuyên môn. Việc tổ chức các lớp được thực hiện nghiêm túc, các đơn vị, bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ là những cơ quan, đơn vị, trường đại học có thẩm quyền, đủ năng lực đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao công nghệ, có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn. Các cán bộ, viên chức, giảng viên Nhà trường tham gia các lớp học nghiêm túc, tích cực, kết quả đào tạo tốt được đơn vị bồi dưỡng đánh giá cao.

 

Việc viên chức được bồi dưỡng thường xuyên còn có ý nghĩa nâng cao nhận thức về trách nhiệm, đề cao tinh thần học tập và tự học suốt đời của viên chức; xác định rõ việc học tập đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ theo quy định cho các chức danh nghề nghiệp, chức danh quản lý; học tập và rèn luyện để thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

 

Sau các khóa đào tạo, bồi dưỡng, các cán bộ, viên chức, giảng viên nhà trường đã áp dụng các kiến thức được bồi dưỡng và nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, đẩy mạnh tinh thần tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm thúc đẩy các hoạt động đào tạo của nhà trường ngày một phát triển.

 

Một số hình ảnh giảng viên nhận chứng chỉ tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

Bài: Vĩnh Chính

Ảnh: Trường Quang


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: