Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ


 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
1. Chính trị
2. Pháp luật
3. Giáo dục thể chất
4. Giáo dục quốc phòng
5. Tin học
6. Ngoại ngữ (Anh văn)


KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
 
NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
 
Các môn học, môđun kỹ thuật cơ sở
1. An toàn lao động
2. Mạch điện
3. Vẽ kỹ thuật
4. Vẽ điện
5. Vật liệu điện
6. Khí cụ điện
7. Điện tử cơ bản
8. Kỹ thuật nguội
 
Các môn học, môđun chuyên môn nghề
9. Khí cụ điện hạ thế
10. Đo lường điện
11. Thực hành đo lường điện
12. Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC nổi
13. Thiết bị điện gia dụng
14. Cung cấp điện
15. Thực hành cung cấp điện
16. Trang bị điện
17. Thực hành trang bị điện
18. PLC cơ bản
19. Thực hành PLC cơ bản
20. Tổ chức sản xuất
21. Kỹ thuật cảm biến
22. Truyền động điện
23. Thực hành truyền động điện
24. Điện tử công suất
25. Thực hành điện tử công suất
26. PLC nâng cao
27. Thực hành PLC nâng cao
 
Các môn học, môđun chuyên môn nghề tự chọn
28. Điện tử ứng dụng
29. Thực hành điện tử ứng dụng
30. Kỹ thuật số
31. Thực hành kỹ thuật số
32. Kỹ thuật lạnh
33. Điều khiển điện khí nén
34. Thực hành điều khiển điện khí nén
35. Bảo vệ rơle
36.  Thực hành bảo vệ rơle
37. Thực tập tốt nghiệp

MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

 
Các môn học, môđun kỹ thuật cơ sở
1. An toàn lao động
2. Mạch điện
3. Vẽ kỹ thuật
4. Vẽ điện
5. Vật liệu điện
6. Khí cụ điện
7. Điện tử cơ bản
8. Kỹ thuật nguội
 
Các môn học, môđun chuyên môn nghề
9. Khí cụ điện hạ thế
10. Đo lường điện
11. Thực hành đo lường điện
12. Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC nổi
13. Thiết bị điện gia dụng
14. Cung cấp điện
15. Thực hành cung cấp điện
16. Trang bị điện
17. Thực hành trang bị điện
18. PLC cơ bản
19. Thực hành PLC cơ bản
20. Tổ chức sản xuất
21. Kỹ thuật cảm biến
22. Truyền động điện
23. Thực hành truyền động điện
24. Điện tử công suất
25. Thực hành điện tử công suất
26. PLC nâng cao
27. Thực hành PLC nâng cao
 
Các môn học, môđun chuyên môn nghề tự chọn
28. Điện tử ứng dụng
29. Thực hành điện tử ứng dụng
30. Kỹ thuật số
31. Thực hành kỹ thuật số
32. Kỹ thuật lạnh
33. Điều khiển điện khí nén
34. Thực hành điều khiển điện khí nén
35. Bảo vệ rơle
36. Thực hành bảo vệ rơle
Thực tập tốt nghiệp


 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu