Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

 

NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 
Các môn học chung
Chính trị
Pháp luật
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng
Tin học
Ngoại ngữ (Anh văn)
Các môn học và môđun đào tạo nghề bắt buộc
 
Các môn học, môđun kỹ thuật cơ sở
Điện kỹ thuật
Vật liệu điện
Vẽ kỹ thuật
Cơ sở kỹ thuật
Vẽ điện
Kỹ thuật an toàn điện
Đo lường điện và không điện
Kỹ thuật điện tử cơ bản
Khí cụ điện hạ thế
 
Các môn học, môđun chuyên môn nghề
Mạch điện chiếu sáng cơ bản
Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC nổi
Thiết bị điện gia dụng
Máy biến áp
Động cơ điện xoay chiều
Động cơ điện xoay chiều KĐB một pha
Động cơ điện vạn năng
Thiết bị lạnh gia dụng
Máy phát điện xoay chiều
 
Các môđun kỹ năng bổ trợ
Nguội cơ bản
Hàn điện cơ bản
Động cơ xăng 4 kỳ
 
Các môn học thực hành
Đo lường điện và không điện
Kỹ thuật điện tử cơ bản
Khí cụ điện hạ thế
Máy biến áp
Động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha
Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha
Động cơ điện vạn năng
Thiết bị lạnh gia dụng
Máy phát điện xoay chiều
Thực tập tốt nghiệp
Các môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn
Hệ thống điện cho 1 căn hộ đường ống ngầm tráng PVC
Mạch điện dân dụng tự động điều khiển và bảo vệ

NGÀNH KỸ THUẬT LẮP RÁP, SỬA CHỮA MÁY TÍNH

 
Các môn học chung
Chính trị
Giáo dục thể chất
Pháp luật
Giáo dục quốc phòng
Ngoại ngữ (Anh văn)
 
Các môn học và môđun đào tạo nghề bắt buộc
 
Các môn học, môđun kỹ thuật cơ sở
Anh văn chuyên ngành
Tin học đại cương
Tin học văn phòng
Internet
An toàn vệ sinh CN
Kỹ thuật đo lường
Kỹ thuật điện tử
Ngôn ngữ lập trình
Kiến trúc máy tính
 
Các môn học, môđun chuyên môn nghề
Mạng máy tính
Kỹ thuật xung số
Thiết kế mạch in
Lắp ráp và cài đặt máy tính
Sửa chữa máy tính
Sửa chữa bộ nguồn
Kỹ thuật sửa chữa
Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi
Thực tập tốt nghiệp
Các môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn
Cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị CSDL
Quản trị mạng
Chuyên đề tự chọn

NGÀNH KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

 
Các môn học chung
Chính trị
Pháp luật
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng
Tin học
Ngoại ngữ (Anh văn)
 
Các môn học và môđun đào tạo nghề bắt buộc
 
Các môn học, môđun kỹ thuật cơ sở
Vẽ kỹ thuật
Cơ sở kỹ thuật
Cơ sở kỹ thuật điện
Vật liệu điện lạnh
Cơ sở kỹ thuật Nhiệt - Lạnh và ĐHKK
An toàn lao động Điện - Lạnh
Kỹ thuật điện tử
Máy điện
Trang bị điện
Thực tập nguội
thực tập Hàn
Thực tập Gò
 
Các môn học, môđun chuyên môn nghề
Đo lường Điện - Lạnh
Lạnh cơ bản
Hệ thống máy lạnh dân dụng
Hệ thống máy lạnh công nghiệp
Hệ thống ĐHKK cục bộ
Hệ thống ĐHKK trung tâm
Thực tập sản xuất
Các môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn
Kỹ thuật vi xử lý
Điện tử công suất
Chuyên về máy lạnh và ĐHKK


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu