ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

 

 

Là một tổ chức chính trị xã hội, Đoàn trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội có nhiệm vụ tập hợp đoàn viên, sinh viên toàn trường tu dưỡng đạo đức, học tập và nghiên cứu khoa học vì sự nghiệp giáo dục của thủ đô, rèn luyện thân thể phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự nghiệp "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Trong gần 50 năm qua, Đoàn trường luôn là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ Nhà trường, góp phần cùng nhà trường thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục và đào tạo những cán bộ kỹ thuật của thủ đô Hà Nội và cả nước.

 

 

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên khoá XV, nhiêm kỳ 2017-2019

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

Nam

Nữ

1

Lê Việt Cường

1988

 

Phó Bí thư Phụ trách Đoàn trường

2

Nguyễn Bá Hùng

1986

 

Ủy viên Thường vụ Đoàn trường,

3

Nguyễn Bá Hưng

1998

 

Ủy viên Thường vụ Đoàn trường, CN CLB SV tình nguyện

4

Lê Thị Mai Anh

 

1987

Ủy viên BCH Đoàn trường

5

Đỗ Thị Thu Hà

 

1987

Ủy viên BCH Đoàn trường

6

Nguyễn Văn Thành

1996

 

Ủy viên BCH Đoàn trường

7

Phùng Trần Huy

1993

 

Ủy viên BCH Đoàn trường

8

Cao T.Huyền Trang

 

1998

Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó CN CLB SV tình nguyện

9

Nguyễn Đức Thành

1998

 

Ủy viên BCH Đoàn trường

10

Cao Huỳnh Đức

1998

 

Ủy viên BCH Đoàn trường

11

Dương Hồng Quý

1998

 

Ủy viên BCH Đoàn trường

12

Nguyễn Khắc Nam

1998

 

Ủy viên BCH Đoàn trường

13

Nguyễn Văn Quang

1998

 

Ủy viên BCH Đoàn trường

 

Đơn vị trực thuộc

STT

Đơn vị

1

Chi đoàn Cán bộ, giảng viên giáo viên

2

Các Chi đoàn HSSV

3

Các Câu lạc bộ

 

2. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ

NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

 

CẤP KHEN

 

1

1995

151/QN/TƯ

13/10/1995

Bằng khen "Đã có thành tích XS năm học 1994 – 1995"

Trung ương Đoàn

2

1999

498 – QN/TƯ

27/8/1999

Bằng khen "Đã có thành tích XS năm học 1998 – 1999"

Trung ương Đoàn

3

2010

1644/QĐ TNHN

23/11/2010

Bằng khen "Đã có thành tích trong công tác Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long –Hà Nội"

Thành đoàn Hà Nội

4

2011

470 QĐ TNHN

7/9/2011

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2010- 2011

Thành đoàn Hà Nội

5

2011

 

Bằng khen "Mô hình Nhật ký Đoàn viên, thanh niên làm theo lời Bác"

Trung ương Đoàn

6

2011

76 – QĐ/ TWĐTN

28/2/2012

Bằng khen "Đã có thành tích trong năm Thanh niên tình nguyện 2011"

Trung ương Đoàn

7

2012

 

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2011- 2012

Thành đoàn Hà Nội

8

2012

 

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN nhiệm kỳ 2010 - 2012

Trung ương Đoàn

9

2013

 

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2012 - 2013

Thành đoàn Hà Nội

10

2014

1581/QĐ-TNHN

8/8/2014

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2013 - 2014

Thành đoàn Hà Nội

11

2014

221 – QĐ/TWĐTN

15/5/2014

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN nhiệm kỳ 2012 - 2014

Trung ương Đoàn

12

2014

750 QĐ/TWĐTN

25/12/2014

Bằng khen " Đã có thành tích trong phong trào TNTN giai đoạn 2000 – 2014"

Trung ương Đoàn

13

2015

436 QĐ/TWĐTN

7/9/2015

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2014- 2015

Trung ương Đoàn

14

2015

 

Cờ thi đua xuất sắc CTĐ, PTTN khối ĐH, CĐ năm học 2014 - 2015

Thành đoàn Hà Nội

15

2016

3051 – QĐ/TĐTN

29/1/2016

Bằng khen "Đã có thành tích trong công tác đảm bảo ATGT, trật tự đô thị"

Thành đoàn Hà Nội

16

2016

3420/QĐ TĐTN - VP

Cờ thi đua xuất sắc CTĐ, PTTN khối ĐH, CĐ năm học 2015 - 2016

Thành đoàn Hà Nội

17

2016

3420/QĐ TĐTN - VP

Bằng khen "Đã có thành tích trong CTĐ, PTTN năm học 2015 - 2016

Thành đoàn Hà Nội