Asset Publisher

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2009 (Đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2009)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
    HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2009


DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2009

 

(Tính đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2009)

 

TT Họ và tên thí sinh Ngày sinh Giới tính Ngạch dự tuyển Ngành dự tuyển Số lượng
Hồ sơ đăng ký dự thi Hồ sơ đủ ĐK dự thi Chỉ tiêu được giao
1 Phạm Thị ánh Hồng 6/19/1973 Nữ Chuyên viên 2 2 2
2 Ngô Thị Anh Thư 5/12/1977 Nữ
3 Đặng Đình Lâm 12/25/1984 Nam Giáo viên Điện 1 1 1
4 Lại Đức Thanh 3/25/1973 Nam Giáo viên Điện tử- Viễn thông 1 1 3
5 Chu Thị Quế 11/30/1980 Nữ Giáo viên Tiếng Anh 3 2 1
6 Nguyễn Hồng Hạnh 9/4/1985 Nữ
7 Vương Toàn Tân 10/30/1983 Nam Giáo viên Nhiệt lạnh 1 1 1
8 Đặng Văn Đồng 2/4/1982 Nam Giáo viên DN Điện lạnh 1 1 1
9 Trần Thị Thắm 4/3/1985 Nữ Giáo viên DN Công nghệ thông tin 2 2 1
10 Bùi Vĩnh Chính 10/18/1981 Nam      
11 Trịnh Thị Phương Oanh 5/4/1973 Nữ Giảng viên Điện 4 4 3
12 Trần Liêm Hiệu 10/22/1981 Nam
13 Đào Thu Hà 1/16/1981 Nữ
14 Trần Văn Đức 5/9/1977 Nam
15 Nguyễn Văn Huy 6/25/1976 Nam Giảng viên Điện tử- Viễn thông 13 13 13
16 Đặng Thị Ngọc Lan 2/3/1980 Nữ
17 Trần Thị Hường 10/30/1980 Nữ
18 Vũ Thị Luyến 8/23/1983 Nữ
19 Vũ Thị Nhật 9/11/1980 Nữ
20 Phạm Thị Minh Nguyệt 10/23/1977 Nữ
21 Nguyễn Thị Thu 5/14/1977 Nữ
22 Nguyễn Thị Hương 3/8/1982 Nữ
23 Đặng Quốc Chính 10/25/1976 Nam
24 Đỗ Phương Nhung 10/9/1982 Nữ
25 Lương Chí Thiện 10/16/1982 Nam
26 Vũ Thị Quỳnh 7/22/1976 Nữ
27 Nguyễn Phương Anh 9/18/1982 Nữ
28 Nguyễn Đình Tân 10/25/1981 Nam Giảng viên Cơ khí 2 2 2
29 Phạm Hồ Cương 6/23/1981 Nam
30 Lê Thị Vân Hồng 4/30/1979 Nữ Giảng viên Công nghệ thông tin 7 7 7
31 Phùng Thị Nguyên Hạnh 1/1/1976 Nữ
32 Phạm Thị Thanh Tân 12/9/1980 Nữ
33 Trần Thị Thuý Hằng 12/22/1979 Nữ
34 Nguyễn Thị Thanh Hương 11/10/1980 Nữ
35 Lê Hồng Thanh 9/29/1978 Nam
36 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 12/11/1981 Nữ
37 Trương Minh Tiến 8/28/1971 Nam Giảng viên Giáo dục thể chất 1 1 1
38 Đàm Xuân Thắng 4/24/1979 Nam Giảng viên Hoá 2 2 2
39 Nguyễn Trọng Nghĩa 1/14/1981 Nam
40 Dương Thị Miên 1/22/1977 Nữ Giảng viên Lý luận chính trị 2 2 2
41 Nguyễn Thị Tươi 11/23/1982 Nữ
42 Phạm Tiến Dũng 11/7/1977 Nam Giảng viên Luật 2 2 2
43 Nguyễn Văn Tám 7/15/1982 Nam
44 Đặng Quang Hùng 6/16/1977 Nam Giảng viên Nhiệt lạnh 4 4 5
45 Vũ Văn Minh 11/1/1977 Nam
46 Nguyễn Thị Hoa 7/21/1978 Nữ
47 Đỗ Trọng Hiển 10/13/1966 Nam
48 Phạm Kiên Trung 6/13/1966 Nam Giảng viên TĐộng hoá 4 4 3
49 Nguyễn Trọng Thanh 1/8/1981 Nam
50 Tạ Quang Hùng 1/5/1981 Nam
51 Nguyễn Thị Thuý Hằng 5/18/1978 Nữ
52 Nguyễn Thị Nhung 6/17/1976 Nữ Giảng viên Tiếng Anh 6 4 4
53 Đồng Thị Minh Hường 8/20/1978 Nữ
54 Nguyễn Minh Tuyết 2/13/1981 Nữ
55 Phan Thị Thanh Tâm 9/2/1978 Nữ
56 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/2/1982 Nữ Giảng viên Toán 1 1 2
57 Nguyễn Thị Hồng Thơm 4/10/1981 Nữ Giảng viên Vật lý 3 3 3
58 Nguyễn Đăng Lăng 4/28/1976 Nam
59 Trần Đông Hải 8/23/1984 Nam
60 Nguyễn Thị Thu Hà 11/19/1979 Nữ Kế toán viên 2 2 2
61 Nguyễn Thị Ngọc Dung 11/27/1976 Nữ  
62 Nguyễn Thị Hải 8/28/1985 Nữ Thư viện viên 3 2 2
63 Nguyễn Thị Thanh 5/19/1979 Nữ
        Tổng cộng   67 63 63
                 
                 
        HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2009