Asset Publisher

Danh mục bài viết bản tin số 2

Danh mục bài viết số 2

 

Tên tác giả
Tên bài
Số trang
Th.S Chu Khắc Huy
Một số giải pháp phát triển Nhà trường giai đoạn 2012-2017
04
Th.S Nguyễn Thị Thanh Dung
Tư duy độc lập, tự chủ trong sự lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh
02
Th.S Vương Toàn Tân
Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học
03
CN. Nguyễn Thị Nhung
Bản đồ tư duy – Công cụ hỗ trợ hiệu quả trong giảng dạy môn tiếng Anh
03
Th.S Nguyễn Thị Hằng Nga
Những điều sinh viên cần lưu ý trong đào tạo tín chỉ
03
Th.S Đặng Quốc Chính
Đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử đáp ứng nhu cầu người học
01
Minh Vương
Kỷ niệm Xuân Thu
02
Ban Biên tập
Blog’s Chuẩn
03
Ban Biên tập
Tự chủ dưới góc nhìn của một thủ khoa
02
Lê Tri
Thu Hà Nội
03
Mọt Sách
Khẩu chiến
03

 

Bản tin có lưu tại Thư viện Nhà trường