Asset Publisher

Danh mục bài viết bản tin số 3


Danh mục bài viết số 03

 

Tên Tác giả
Tên bài
Số trang
Ban biên tập
Hai chiến tuyến – Một chân lý
04
Th.S Phạm Tiến Dũng
Phản hồi của người học đối với hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo của Nhà trường
04
Th.S Nguyễn Trọng Thanh
Ứng dụng của thuật toán điều khiển PID trong lập trình điều khiển chip PIC16F877H hoặc ATMEGA8 để nâng cao chất lượng ổn định của robot tự cân bằng
03
Th.S Hoàng Phương Thúy
Đôi điều về văn hóa khen – chê và cách tiếp nhận khen – chê của các nền văn hóa khác nhau trên thế giới
02
CN. Nguyễn Thanh Sơn
Nâng cao vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ lớp trong học tập và các hoạt động phong trào
02
Thực hiện: Việt Cường – Kim Dung
Thực tập tốt nghiệp của HSSV – Nhu cầu và thực trạng
02
Th.S Nguyễn Thị Tươi
Tiếp nhận và phản hồi với “rác văn hóa” trong ứng xử
03
Ban biên tập
Tân sinh viên K39 và những cảm nhận đầu năm học
02
Lê Hoàng Sơn
Một vài đóng góp để nâng cao chất lượng Diễn đàn HSSV
03
Th.S Lê Hồng Thanh
Thực tập tốt nghiệp như thế nào?
03
Mimosa
Lắng nghe yêu thương
02