Asset Publisher

Danh sách học sinh, sinh viên nợ tiền đóng học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN NỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016

(TÍNH ĐẾN HẾT BUỔI SÁNG NGÀY 05 THÁNG 04 NĂM 2016)

STT

Lớp

Họ và tên

Mã SV

Ngày sinh

Ghi chú

1

40CNTT

Phan Văn Thắng

4010060643

23/12/1993

 

2

40THUD

Nguyễn Tiến Hùng

4010030279

26/11/1995

 

3

40THUD

Phạm Anh Khoa

4010030281

12/04/1995

 

4

40THUD

Mai Sỹ Thành

4010030285

04/03/1995

 

5

40THUD

Bùi Văn Ba

4010030271

15/02/1995

 

6

40THUD

Nguyễn Hữu Tuấn

4010030288

28/10/1994

 

7

40THUD

Nguyễn Văn Đan

4010030274

10/08/1994

 

8

40ĐTTT1

Nguyễn Hải Đăng

4010010008

23/11/1995

 

9

40ĐTTT1

Tạ Quang Trung

4010010048

29/07/1995

 

10

40ĐTTT1

Trần Tuấn Sơn

4010010038

22/06/1995

 

11

40ĐTTT1

Nguyễn Quang Pháp

4010010032

18/06/1995

 

12

40ĐTTT1

Cao Văn Hoàng

4010010016

07/06/1995

 

13

40ĐTTT1

Nguyễn Quang Hiến

4010010013

04/05/1995

 

14

40ĐTTT1

Nguyễn Văn Quang

4010010035

13/05/1994

 

15

40ĐTTT1

Trần Văn Ngọc

4010010031

02/04/1994

 

16

40ĐTTT2

Lê Thanh Oai

4010010087

24/08/1995

 

17

40ĐTTT2

Vũ Văn Thuần

4010010096

18/04/1995

 

18

40ĐTTT2

Nguyễn Thành Luân

4010010081

15/10/1994

 

19

40ĐTTT2

Nguyễn Thế Hải

4010010065

13/10/1994

 

20

40KTNL1

Lê Văn Tịnh

4010020182

21/12/1995

 

21

40KTNL1

Nguyễn Văn Thông

4010020179

07/12/1995

 

22

40KTNL1

Tống Đức Tùng

4010020190

07/11/1995

 

23

40KTNL1

Phan Văn Thắng

4010020176

28/10/1995

 

24

40KTNL1

Hà Đức Chung

4010020136

16/08/1995

 

25

40KTNL1

Dương Văn Duyệt

4010020143

06/07/1995

 

26

40KTNL1

Vũ Xuân Quế

4010020169

21/06/1995

 

27

40KTNL1

Nguyễn Doãn Quyền

4010020173

04/06/1995

 

28

40KTNL1

Vũ Văn Thọ

4010020178

28/05/1995

 

29

40KTNL1

Đồng Xuân Tuấn

4010020188

26/05/1995

 

30

40KTNL1

Nguyễn Thanh Nam

4010020163

26/04/1995

 

31

40KTNL1

Nguyễn Thanh Tùng

4010020193

06/04/1995

 

32

40KTNL1

Nguyễn Bá Quyết

4010020170

29/03/1995

 

33

40KTNL1

Đỗ Thanh Tùng

4010020191

08/02/1995

 

34

40KTNL1

Phùng Văn Sang

4010020174

08/01/1995

 

35

40KTNL1

Nguyễn Thế Nhiệm

4010020165

07/01/1995

 

36

40KTNL1

Lê Văn Thư

4010020180

08/09/1994

 

37

40KTNL1

Chu Đắc Duy

4010020141

14/08/1994

 

38

40KTNL1

Trần Văn Chinh

4010020134

20/11/1993

 

39

40TĐH

Nguyễn Quốc Sơn

4010040351

27/11/1995

 

40

40TĐH

Nguyễn Duy Hùng

4010040321

14/10/1995

 

41

40TĐH

Lê Đình Kiên

4010040328

05/02/1995

 

42

40TĐH

Phạm Duy Hoàng

4010040317

06/01/1995

 

43

40ĐĐT1

Ngô Đình Quyền

4010050441

26/12/1995

 

44

40ĐĐT1

Đàm Đình Vân

4010050465

17/12/1995

 

45

40ĐĐT1

Nguyễn Đắc Toàn

4010050452

12/12/1995

 

46

40ĐĐT1

Nguyễn Quốc Vũ

4010050468

02/12/1995

 

47

40ĐĐT1

Nguyễn Thành Tín

4010050451

03/11/1995

 

48

40ĐĐT1

Nguyễn Văn Bằng

4010050398

28/10/1995

 

49

40ĐĐT1

Nguyễn Tiến Nam

4010050430

16/10/1995

 

50

40ĐĐT1

Vũ Hồng Phong

4010050435

04/10/1995

 

51

40ĐĐT1

Nguyễn Hồng Hảo

4010050411

02/10/1995

 

52

40ĐĐT1

Đinh Công Hướng

4010050421

29/09/1995

 

53

40ĐĐT1

Đàm Thế Tuấn

4010050458

25/09/1995

 

54

40ĐĐT1

Nguyễn Dũng Sỹ

4010050444

10/09/1995

 

55

40ĐĐT1

Bùi Văn Tới

4010050453

04/09/1995

 

56

40ĐĐT1

Trần Ngọc Tuấn

4010050457

27/08/1995

 

57

40ĐĐT1

Cấn Văn Linh

4010050427

31/07/1995

 

58

40ĐĐT1

Lê Quang Đại

4010050405

22/07/1995

 

59

40ĐĐT1

Đặng Huy Chung

4010050400

08/07/1995

 

60

40ĐĐT1

Bùi Trung Hiếu

4010050413

23/06/1995

 

61

40ĐĐT1

Vương Văn Từ

4010050464

10/06/1995

 

62

40ĐĐT1

Trần Thế Chinh

4010050399

01/06/1995

 

63

40ĐĐT1

Lê Quốc Duy

4010050402

01/06/1995

 

64

40ĐĐT1

Thái Hữu Vinh

4010050466

30/05/1995

 

65

40ĐĐT1

Nguyễn Văn Sĩ

4010050442

19/05/1995

 

66

40ĐĐT1

Nguyễn Chí Ninh

4010050433

08/05/1995

 

67

40ĐĐT1

Trần Văn Lâm

4010050426

02/04/1995

 

68

40ĐĐT1

Trần Duy Hoàng

4010050414

27/03/1995

 

69

40ĐĐT1

Vũ Văn Học

4010050416

17/03/1995

 

70

40ĐĐT1

Hoàng Văn Huy

4010050418

17/03/1995

 

71

40ĐĐT1

Nguyễn Văn Thao

4010050447

07/03/1995

 

72

40ĐĐT1

Vũ Văn Trường

4010050455

03/03/1995

 

73

40ĐĐT1

Đỗ Đăng Khương

4010050424

23/02/1995

 

74

40ĐĐT1

Trần Mạnh Thắng

4010050448

22/02/1995

 

75

40ĐĐT1

Nguyễn Văn Quyết

4010050440

03/02/1995

 

76

40ĐĐT1

Nguyễn Như Tăng

4010050445

08/01/1995

 

77

40ĐĐT1

Nguyễn Văn Phi

4010050434

04/01/1995

 

78

40ĐĐT1

Đàm Thế Hải

4010050410

27/12/1994

 

79

40ĐĐT1

Nguyễn Thanh Tùng

4010050461

09/11/1994

 

80

40ĐĐT1

La Thanh Xuân

4010050469

05/11/1994

 

81

40ĐĐT1

Trần Đức Dương

4010050404

22/09/1994

 

82

40ĐĐT1

Nguyễn Anh Tuấn

3910050633

12/07/1994

 

83

40ĐĐT1

Hoàng Văn Chung

4010050401

09/06/1994

 

84

40ĐĐT1

Đinh Văn Khanh

4010050423

24/04/1994

 

85

40ĐĐT1

Trần Văn Võ

4010050467

15/03/1994

 

86

40ĐĐT1

Nguyễn Như Hoàng

4010050415

11/02/1994

 

87

40ĐĐT1

Nguyễn Quốc Lưu

4010050428

05/05/1993

 

88

40ĐĐT1

Nguyễn Quang Hà

4010050409

04/01/1993

 

89

40ĐĐT2

Đỗ Hoàng Sơn

4010050519

01/11/1995

 

90

40ĐĐT2

Vũ Phúc Công

4010050480

22/07/1995

 

91

40ĐĐT2

Lê Xuân Hinh

4010050494

21/07/1995

 

92

40ĐĐT2

Vũ Minh Tiến

4010050528

12/06/1995

 

93

40ĐĐT2

Phan Văn Vân

4010050542

29/01/1995

 

94

40ĐĐT2

Đặng Hữu Minh

4010050509

02/01/1995

 

95

40ĐĐT2

Trần Ngọc Tú

4010050541

25/10/1994

 

96

40ĐĐT2

Trình Văn Thuận

4010050526

17/07/1994

 

97

40ĐĐT2

Mai Duy Khánh

4010050501

19/05/1994

 

98

40ĐĐT2

Lưu Nam Khang

4010050500

28/10/1993

 

99

40ĐĐT3

Trần Thế Cảnh

4010050549

29/12/1995

 

100

40ĐĐT3

Trần Ngọc Sơn

4010050594

26/12/1995

 

101

40ĐĐT3

Mai Thanh Hà

4010050559

20/12/1995

 

102

40ĐĐT3

Đinh Xuân Tùng

4010050618

15/11/1995

 

103

40ĐĐT3

Đoàn Duy Hải

4010050561

31/10/1995

 

104

40ĐĐT3

Nguyễn Mạnh Tùng

4010050614

28/09/1995

 

105

40ĐĐT3

Lê Hồng Quang

4010050591

24/09/1995

 

106

40ĐĐT3

Trần Văn Năm

4010050586

25/07/1995

 

107

40ĐĐT3

Nguyễn Phú Tùng

4010050615

30/03/1995

 

108

40ĐĐT3

Nguyễn Chính Minh

4010050583

13/03/1995

 

109

40ĐĐT3

Hoàng Cương Khanh

4010050570

03/02/1995

 

110

40ĐĐT3

Nguyễn Văn Thanh

4010050596

09/01/1995

 

111

40ĐĐT3

Đoàn Tăng Lưu

4010050581

04/12/1994

 

112

40ĐĐT3

Nguyễn Tân Định

4010050557

14/05/1994

 

113

40KTNL2

Nguyễn Anh Tuấn

4010020250

03/10/1995

 

114

40KTNL2

Lê Quang Huy

4010020220

12/04/1995

 

115

40KTNL2

Lê Văn Nam

3910020299

24/02/1994

 

116

40KTNL2

Vũ Văn Long

3910020294

04/01/1992

 

117

40ĐĐT2

Nguyễn Văn Sĩ

4001

03/07/1994

 

118

40TĐH

Lương Công Lý

HT11.26082014

07/05/1994

 

119

40ĐĐT2

Nguyễn Văn Huy

HT10.1102014

26/03/1994

 

120

40TĐH

Nguyễn Cao Cường

HT12.1102014

22/03/1994

 

121

40TĐH

Vũ Đình Thắng

HT13.1102014

20/05/1994

 

122

40ĐTTT2

Nguyễn Đức Huy

htk1.194.13082015

19/10/1992

 

 

STT

Lớp

Họ và tên

Mã SV

Ngày sinh

Ghi chú

1

41ĐĐT3

Đỗ Tiến Lực

416TC50343

04/12/1996

 

2

41ĐĐT2

Đinh Ngọc Hiếu

416TC50255

02/05/1995

 

3

41ĐĐT2

Nguyễn Duy Minh

416TC50270

20/12/1995

 

4

41CNTT

Nguyễn Ngọc Duy

416TC60382

11/11/1996

 

5

41CNTT

Trần Đức Nam

416TC60397

13/05/1996

 

6

41CNTT

Ngô Văn Tuấn

416TC60403

18/10/1996

 

7

41KTNL

Nguyễn Văn Hà

416TC20049

25/12/1996

 

8

41KTNL

Đặng Văn Hào

416TC20050

18/11/1996

 

9

41KTNL

Trần Quốc Hoàn

416TC20053

14/10/1996

 

10

41KTNL

Trần Văn Hòa

416TC20056

09/02/1996

 

11

41KTNL

Trần Đình Long

416TC20063

27/11/1996

 

12

41KTNL

Khuất Đức Việt

416TC20109

21/01/1996

 

13

41ĐĐT1

Hoàng Văn Anh

416TC50164

28/02/1996

 

14

41ĐĐT1

Nguyễn Hữu Anh

416TC50158

29/03/1996

 

15

41ĐĐT1

Nguyễn Quý Tuấn Anh

416TC50162

04/09/1996

 

16

41ĐĐT1

Phạm Lâm Anh

416TC50159

10/12/1996

 

17

41ĐĐT1

Đặng Mạnh Cầm

416TC50166

27/06/1996

 

18

41ĐĐT1

Nguyễn Danh Chiến

416TC50167

15/02/1995

 

19

41ĐĐT1

Trần Thế Dũng

416TC50177

04/04/1996

 

20

41ĐĐT1

Đào Phương Đông

416TC50179

26/12/1996

 

21

41ĐĐT1

Hoàng Anh Đức

416TC50181

10/06/1996

 

22

41ĐĐT1

Bùi Duy Hiếu

416TC50190

10/07/1995

 

23

41ĐĐT1

Bùi Đình Khải

416TC50199

20/08/1996

 

24

41ĐĐT1

Nguyễn Văn Tùng

416TC50225

08/02/1996

 

25

41ĐĐT1

Nguyễn Tiến Dũng

htk1.197.13082015

30/09/1995

 

26

41ĐĐT3

Nguyễn Văn Tuấn

ht2.254.02.10.2015

18/08/1995

 

27

41KTNL

Vũ Văn Hân

htk2.qdd.12.15

03/05/1995

 

 

STT

Lớp

Họ và tên

Mã SV

Ngày sinh

Ghi chú

1

42CĐT

An Chung Hiếu

426TC50433

02/12/1996

 

2

42CĐT

Nguyễn Tiến Hưng

426TC50436

27/07/1997

 

3

42CĐT

Ngô Đức Thịnh

426TC50439

03/10/1997

 

4

42CNTT

Lê Thanh Quang

426TC60464

14/07/1997

 

5

42CNTT

Mai Sỹ Đồng

426TC60453

04/03/1997

 

6

42CNTT

Nguyễn Anh Dũng

426TC60449

28/07/1997

 

7

42CNTT

Nguyễn Tiến Phúc

426TC60463

10/10/1990

 

8

42CNTT

Phạm Quang Trường

426TC60469

20/11/1996

 

9

42ĐĐT1

Hoàng Văn Khánh

426TC40342

06/09/1995

 

10

42ĐĐT1

Lê Văn Huy

426TC40340

27/10/1996

 

11

42ĐĐT1

Mai Văn Mưa

426TC40349

05/05/1995

 

12

42ĐĐT1

Nguyễn Trung Kiên

426TC40343

20/10/1996

 

13

42ĐĐT1

Phạm Mạnh Trường

426TC40368

25/07/1997

 

14

42ĐĐT1

Trương Văn Duy

426TC40322

22/10/1997

 

15

42ĐĐT1

Trần Minh Hiền

426TC40335

16/04/1997

 

16

42ĐĐT1

Trịnh Văn Quân

426TC40357

02/03/1997

 

17

42ĐĐT1

Vũ Minh Cường

426TC40320

25/06/1995

 

18

42ĐĐT1

Đặng Tiến Tùng

426TC40371

05/07/1995

 

19

42ĐĐT1

Đỗ Công Đạt

426TC40326

03/03/1997

 

20

42ĐĐT2

Hoàng Tiến Dũng

426TC40379

18/07/1997

 

21

42ĐĐT2

Nguyễn Công Trường

426TC40421

23/12/1996

 

22

42ĐĐT2

Nguyễn Phương Nam

426TC40402

19/08/1997

 

23

42ĐĐT2

Nguyễn Thành Chung

426TC40374

19/03/1997

 

24

42ĐĐT2

Nguyễn Văn Phượng

426TC40409

17/11/1996

 

25

42ĐĐT2

Phan Việt Hùng

426TC40393

27/10/1997

 

26

42ĐĐT2

Phạm Thanh Sơn

426TC40412

25/09/1995

 

27

42ĐĐT2

Phạm Văn Minh

426TC40401

10/11/1997

 

28

42ĐĐT2

Đặng Xuân Tùng

426TC40426

03/07/1995

 

29

42KTNL1

Bùi Văn Tuấn

426TC20121

09/05/1997

 

30

42KTNL1

Chu Văn Vinh

426TC20124

30/11/1997

 

31

42KTNL1

Lê Anh Duy

426TC20074

09/06/1996

 

32

42KTNL1

Văn Tiến Tùng

426TC20123

22/12/1997

 

33

42KTNL1

Đàm Văn Tiến

426TC20116

10/05/1996

 

34

42KTNL2

Nguyễn Thành Trung

426TC20179

27/10/1997

 

35

42KTNL2

Nguyễn Đắc Thanh

426TC20171

14/11/1997

 

36

42KTNL2

Phạm Hải Lăng

426TC20156

17/11/1997

 

37

42KTNL3

Lê Tài Anh

426TC20183

13/08/1997

 

38

42KTNL3

Nguyễn Tùng Lâm

426TC20208

07/11/1997

 

39

42KTNL3

Vũ Tuấn Anh

426TC20185

30/12/1997

 

40

42TĐH

Hoàng Công Thành

426TC30261

28/06/1997

 

41

42TĐH

Hà Ngọc Công

426TC30243

27/05/1997

 

42

42TĐH

Lê Tuấn Anh

426TC30242

22/09/1996

 

43

42TĐH

Trần Văn Dũng

426TC30245

04/07/1997

 

44

42TĐH

Trần Văn Triệu

426TC30264

19/10/1997

 

45

42TĐH

Trịnh Khắc Lộc

426TC30255

17/09/1997

 

46

42TĐH

Vũ Minh Đức

426TC30247

27/02/1997

 

 

STT

Lớp

Họ và tên

Mã SV

Ngày sinh

Ghi chú

1

41ML

Phạm Xuân Hậu

412ML00019

28/04/1992

 

2

41ML

Đỗ Quang Thắng

412ML00053

09/08/1994

 

3

41ML

Phạm Đức Thọ

412ML00057

21/08/1996

 

4

41ĐCN

Phạm Văn Hoàng

412ĐCN0074

21/07/1993

 

5

41ĐCN

Bùi Văn Việt

412ĐCN0091

04/01/1995

 

STT

Lớp

Họ và tên

Mã SV

Ngày sinh

Ghi chú

1

42ML

Bùi Ngọc Hùng

422ML00022

14/02/1993

 

2

42ML

Khuất Văn Hiển

422ML00016

14/10/1996

 

3

42ML

Lại Hữu Hoàng Duy

422ML00005

22/03/1989

 

4

42ML

Nguyễn Duy Trường

422ML00046

13/07/1996

 

 

                                                                                  Trung tâm Thông tin - Thư Viện