Asset Publisher

Danh sách HSSV được miễn, giảm học phí (đợt 2) năm học 2016 - 2017

DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(ĐỢT 2) NĂM HỌC 2016 - 2017

I. Học sinh, sinh viên học tại trường

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Đối tượng

Thời gian

A. HSSV được miễn học phí

1

Hà Thế Nam

7/27/1998

43KTNL3

Dân tộc Thái
Hộ cận nghèo 2016
Hộ nghèo 2017

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến tháng 12/2017

B. HSSV được hỗ trợ chi phí học tập

1

Nguyễn Văn Quang

5/13/1994

40ĐTTT1

Là người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Được tính từ ngày 1/1/2014

2

Trương Văn Tân

8/15/1996

41ĐĐT1

Được tính từ tháng 9/2014

3

Bế Văn Tâm

5/5/1998

43ĐĐT2

Được tính từ tháng 9/2016

4

Hà Thế Nam

7/27/1998

43KTNL3

             

II. Đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS đi học trung cấp, trung cấp nghề

             

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Thời gian được miễn, giảm học phí

1.Khóa 41 hệ TCCN

Lớp 41 THHM

1

Nguyễn Mai Anh

8/16/1999

Giảm 50% từ 9/2014 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

2

Dương Đức Bằng

9/15/1998

3

Chử Diễm Thanh Hằng

12/16/1999

4

Đỗ Mạnh Hiếu

10/14/1999

5

Nguyễn Hoàng

5/8/1998

6

Nguyễn Huy Hoàng

10/26/1999

7

Lưu Mạnh Huy

11/17/1997

8

Triệu Thu Huyền

5/5/1999

9

Phạm Thị Liệu

11/13/1999

10

Nguyễn Bích Loan

2/16/1999

11

Nguyễn Đức Mạnh

12/17/1997

12

Vũ Trà My

8/7/1999

13

Nguyễn Quang Phúc

9/3/1998

14

Trần Thị Thúy

10/17/1999

15

Lê Kiều Trinh

8/26/1999

Lớp 41 THTL

16

Nguyễn Phan Kiều Anh

12/10/1999

Giảm 50% từ 9/2014 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

17

Nguyễn Văn Anh

2/18/1999

18

Lưu Văn Chiến

8/22/1999

19

Nguyễn Xuân Hải

3/4/1999

20

Nguyễn Trần Hiển

10/13/1999

21

Đàm Văn Hùng

7/30/1999

22

Nguyễn Thị Phương

2/18/1999

23

Nguyễn Anh Tú

6/2/1999

24

Phạm Thị Vân

1/24/1999

2.Khóa 41 hệ TCN

Lớp 41 ĐPT

25

Trần Tiến Dũng

7/18/1999

Giảm 50% từ 9/2014 đến hết 11/2015
Miễn học phí từ 12/2015 đến hết khóa học

26

Nguyễn Quang Huy

10/7/1999

3.Khóa 43 hệ TCCN

Lớp 43 THHM1

27

Nguyễn Kiều Anh

4/29/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

28

Nguyễn Tuấn Anh

11/24/2001

29

Triệu Việt Anh

12/27/2000

30

Trần Minh Ánh

3/14/2001

31

Nguyễn Thị Ngọc Châu

9/28/2000

32

Trần Đức Công

10/21/2001

33

Nguyễn Phan Hoàng Duy

9/17/2001

34

Nguyễn Đức Dũng

5/18/2001

35

Nguyễn Thành Đạt

9/8/2001

36

Nguyễn Minh Hiếu

9/28/2001

37

Dương Quang Huy

7/15/2001

38

Nguyễn Phú Hưng

6/28/2001

39

Đặng Thu Hương

4/22/2001

40

Đỗ Nguyễn Nguyên Khôi

9/17/2001

41

Trần Trung Kiên

7/7/2001

42

Nguyễn Tiến Long

12/24/2000

43

Trần Quỳnh Mai

10/25/2001

44

Nguyễn Xuân Mạnh

1/20/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

45

Nguyễn Hoàng Minh

7/25/2001

46

Mai Quang Minh

7/11/2001

47

Nguyễn Kiều Nhung

8/28/2001

48

Đặng Xuân Quỳnh

6/20/2001

49

Đỗ Tuấn Sơn

8/5/2001

50

Đậu Thị Thanh Thảo

8/16/2001

51

Nguyễn Tiến Thắng

4/22/2001

52

Lê Hoài Thu

10/3/2001

53

Nguyễn Thanh Thủy

11/18/1999

54

Bùi Hoàng Tiến

4/23/2001

55

Nguyễn Thu Trang

7/6/2001

56

Nguyễn Thành Trung

10/14/2001

57

Nguyễn Anh Tú

4/6/2001

58

Đinh Quang Vinh

5/12/2001

Lớp 43 THHM2

59

Vũ Duy Anh

9/8/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

60

Trần Đức Anh

2/10/2001

61

Nguyễn Đức Chung

1/2/2001

62

Trần Tiến Đạt

5/27/2001

63

Nguyễn Minh Đức

3/29/2001

64

Nguyễn Minh Đức

6/7/2001

65

Lê Thế Hải

3/27/2000

66

Nguyễn Minh Hiếu

7/19/2001

67

Trương Khánh Linh

9/1/2001

68

Phạm Tiến Mạnh

11/27/2000

69

Nguyễn Duy Nam

3/27/2000

70

Nguyễn Hồng Quân

11/9/2000

71

Nguyễn Tuấn Thành

6/4/2001

72

Lê Văn Thắng

3/28/2001

Lớp 43 THĐĐ

73

Nguyễn Thị Mai Anh

11/27/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

74

Ngô Tuấn Anh

10/10/2001

75

Lê Phước Việt Anh

10/9/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

76

Nguyễn Thị Thu Cúc

8/17/2001

77

Đỗ Quốc Duy

6/4/2001

78

Hoàng Thành Đạt

1/12/2001

79

Đoàn Tiến Đạt

9/23/2000

80

Hoàng Tiến Đạt

10/12/2001

81

Nguyễn Đình Long Hải

4/27/2000

82

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

7/5/2001

83

Nguyễn Khánh Huyền

7/18/2001

84

Nguyễn Thị Ngân Hương

2/20/2001

85

Nguyễn Văn Khoa

6/23/2001

86

Phạm Trung Kiên

10/30/2001

87

Nguyễn Văn Kiên

10/4/2001

88

Nguyễn Thành Long

11/24/2001

89

Trương Đức Mạnh

7/24/2001

90

Bùi Anh Minh

11/13/2001

91

Nguyễn Trà My

5/24/2001

92

Nguyễn Thành Nam

2/21/2001

93

Nguyễn Thành Nam

11/19/2001

94

Nguyễn Thị Phương

12/30/2001

95

Nguyễn Thu Phương

5/12/2001

96

Nguyễn Mạnh Quỳnh

9/27/2001

97

Hoàng Đức Sơn

7/5/2001

98

Ngô Văn Sơn

5/29/2001

99

Nguyễn Văn Thiên

1/12/2000

100

Đặng Phương Trang

6/6/2001

101

Bùi Đức Trung

11/16/2001

102

Hoàng Đức Tùng

7/5/2001

103

Lưu Cẩm Tú

12/12/2001

104

Lưu Thành Vinh

11/6/2001

Lớp 43 THCG

105

Đào Hải Anh

11/6/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

106

Ngô Hoàng Anh

5/3/2000

107

Hoàng Trang Anh

7/18/2000

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

108

Nguyễn Tú Anh

12/16/2000

109

Nguyễn Thị Linh Chi

4/7/2001

110

Đỗ Chiến Công

6/10/2001

111

Nguyễn Hồng Dâng

8/30/2000

112

Vũ Tất Đạt

4/30/2001

113

Nguyễn Văn Đông

4/26/1994

114

Bùi Văn Hà

10/29/2001

115

Nguyễn Thị Mỹ Hảo

4/6/2001

116

Phạm Trung Hiếu

9/18/2000

117

Đỗ Quang Huy

1/4/2000

118

Nguyễn Trần Bảo Khanh

8/18/2000

119

Nguyễn Ngọc Lâm

4/28/2001

120

Trần Diệu Linh

6/20/2001

121

Ngạc Thị Tú Linh

8/6/2001

122

Doãn Hoàng Minh

12/27/1999

123

Nguyễn Hải Nam

8/2/2000

124

Nguyễn Hoài Nam

7/14/2001

125

Bùi Thị Hằng Nga

9/5/2001

126

Phạm Hồng Nhung

5/22/2001

127

Phạm Thị Trang Ninh

11/21/2001

128

Nguyễn Hồng Lam Phương

10/3/2001

129

Trần Thị Diễm Quỳnh

1/24/2001

130

Nguyễn Văn Sáng

3/3/2001

131

Đỗ Thị Kim Tâm

6/7/2001

132

Nguyễn Đức Thành

2/16/1999

133

Lê Thị Thu

8/14/2001

134

Vũ Thu Trang

8/31/2001

135

Hà Văn Tuấn

11/21/2001

136

Phùng Xuân Tuấn

11/5/2001

137

Nguyễn Thị Thu Uyên

5/10/2001

138

Đinh Hồng Yến

11/28/2000

Lớp 43 THTL1

139

Nguyễn Thúy An

2/18/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

140

Nguyễn Công Anh

3/16/2001

141

Đỗ Văn Đức Anh

3/12/2001

142

Nguyễn Đình Bách

12/12/2000

143

Nguyễn Văn Chung

2/28/2001

144

Nguyễn Đình Công

6/16/2001

145

Nguyễn Viết Dư

6/11/2001

146

Nguyễn Thị Hà

9/11/2001

147

Nguyễn Trọng Hà

8/20/2001

148

Nguyễn Thị Diễm Hằng

8/7/2000

149

Đỗ Văn Hậu

7/28/2001

150

Hà Ngọc Hiếu

7/26/2001

151

Đinh Doãn Hoàng

2/6/2001

152

Nguyễn Tuấn Kiên

12/1/1999

153

Đinh Thị Khánh Linh

1/4/2001

154

Nguyễn Quang Linh

2/12/2001

155

Nguyễn Tú Linh

12/25/2001

156

Đỗ Đức Long

5/18/2001

157

Nguyễn Văn Long

12/7/2001

158

Nguyễn Minh Nhi

7/12/2001

159

Nguyễn Văn Quang

7/25/2001

160

Nguyễn Tuấn Thành

8/24/2001

161

Nguyễn Thị Thu Thúy

2/17/2001

162

Nguyễn Hữu Toàn

3/31/2001

163

Nguyễn Thùy Trang

7/2/2000

164

Nguyễn Văn Trúc

12/17/2001

165

Nguyễn Văn Tuấn

8/25/2001

166

Nguyễn Bá Tùng

6/12/2001

167

Bùi Anh Tú

12/22/2000

168

Nguyễn Huy Tưởng

5/30/2001

169

Nguyễn Thị Xuân Viêng

1/12/2001

170

Lưu Quyền Vinh

12/31/2001

Lớp 43 THTL2

171

Đỗ Hồng Anh

1/29/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

172

Phan Ngọc Châu

3/11/2001

173

Chu Văn Dũng

11/5/2000

174

Trần Văn Đạt

12/17/2001

175

Nguyễn Hữu Đoàn

10/17/2001

176

Hà Trí Đức

7/29/2000

177

Nguyễn Hải Giang

9/23/2001

178

Nguyễn Thị Hương Giang

9/27/2001

179

Đỗ Thị Giang

4/14/2001

180

Hoàng Ngọc Hải

6/5/2001

181

Đàm Minh Hiếu

4/15/2001

182

Nguyễn Minh Hiếu

6/15/2001

183

Đinh Văn Hiếu

10/1/2000

184

Nguyễn Thị Hoa

12/3/2001

185

Nguyễn Thị Hoài

9/23/2001

186

Phạm Xuân Hoàng

7/27/2001

187

Bùi Quang Huy

3/1/2001

188

Nguyễn Thị Thanh Huyền

3/17/2001

189

Nguyễn Thu Huyền

11/28/2001

190

Đỗ Xuân Hùng

11/29/2000

191

Vũ Thu Hương

1/17/2001

192

Nguyễn Ngọc Kiên

2/26/2001

193

Quách Ngọc Mạnh

7/5/2001

194

Nguyễn Hoài Nam

7/11/2001

195

Nguyễn Phan Nam

8/16/2001

196

Lê Văn Nam

4/5/2001

197

Nguyễn Thị Kim Phương

5/2/2001

198

Chu Thị Lệ Phương

7/12/2001

199

Nguyễn Minh Quang

3/17/2001

200

Thế Ngọc Quang

7/5/2001

201

Nguyễn Chí Quyết

8/27/2001

202

Mạc Đại Thắng

7/17/2001

203

Nguyễn Văn Thuật

9/19/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

204

Vương Thị Thùy

5/14/2001

205

Nguyễn Huy Trường

12/19/2000

206

Nguyễn Xuân Trường

3/29/2001

207

Đỗ Mạnh Tuyên

2/8/2001

208

Đinh Quốc Việt

12/24/2001

209

Vương Tuấn Vũ

10/23/2001

Lớp 43 MLĐA1

210

Nguyễn Tiến Anh

9/11/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

211

Nguyễn Tuấn Anh

2/1/2001

212

Nguyễn Văn Dũng

2/4/2001

213

Phạm Huy Đoàn

1/1/2001

214

Nguyễn Tá Đức

4/21/2001

215

Ngô Hữu Hải

10/22/2001

216

Nguyễn Cao Long Hải

10/17/2001

217

Nguyễn Ngọc Hải

12/18/2001

218

Đào Công Hiệp

11/22/2001

219

Nguyễn Thế Hoàng

2/22/2001

220

Nguyễn Tuấn Hoàng

8/15/2001

221

Nguyễn Quang Huy

10/14/2001

222

Nguyễn Quang Huy

12/30/2001

223

Nguyễn Văn Linh

2/4/2001

224

Chử Hoàng Long

10/5/2001

225

Đồng Đạo Luận

4/22/2001

226

Chu Văn Lưu

7/27/2001

227

Đặng Thế Minh

2/10/2001

228

Nguyễn Hoàng Nam

3/21/2000

229

Vũ Văn Nhật

10/27/2001

230

Nguyễn Quốc Quân

9/11/2001

231

Trương Đức Thành

12/26/2001

232

Nguyễn Hồng Thái

9/22/2000

233

Vương Quốc Thái

4/9/2001

234

Hoàng Duy Thiện

11/26/2001

235

Nguyễn Mạnh Thuần

10/11/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

236

Trần Nam Trường

12/27/2000

237

Trần Ngọc Trường

2/20/2001

238

Nguyễn Quốc Việt

7/12/2001

Lớp 43 MLĐA2

239

Nguyễn Đức Anh

12/19/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

240

Đỗ Hoàng Anh

9/12/2001

241

Ngô Nam Anh

2/5/2001

242

Tô Bá Bằng

11/18/2001

243

Đào Duy Cương

10/31/2001

244

Nguyễn Văn Dũng

10/14/2001

245

Đỗ Mạnh Dương

9/20/2001

246

Nguyễn Quý Dương

9/8/2001

247

Nguyễn Văn Đắc

1/18/2001

248

Nguyễn Đình Đức

8/30/2001

249

Hoàng Văn Hải

11/26/2001

250

Đào Mạnh Hậu

12/11/2001

251

Hoàng Hiệp

3/17/2001

252

Tô Khánh Hoà

9/30/2000

253

Nguyễn Hữu Huấn

10/23/2001

254

Nguyễn Trí Khang

12/16/2000

255

Nguyễn Văn Nam

11/20/2001

256

Nguyễn Bình Nguyên

11/21/2001

257

Đỗ Sỹ Nguyên

3/7/2001

258

Nguyễn Quốc Tài

10/31/2001

259

Trần Thế Tài

6/14/1999

260

Phan Tự Thái

8/15/2001

261

Đào Minh Toàn

10/28/2001

262

Nguyễn Trung Minh Triệu

6/11/2001

263

Bùi Quang Trung

5/11/1987

264

Đinh Văn Trung

9/29/2001

265

Đào Mạnh Tuấn

8/5/2001

266

Nguyễn Thanh Tuấn

11/23/2001

267

Nguyễn Kim Tùng

10/15/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

268

Nguyễn Quang Tùng

11/18/2001

269

Lã Văn Tú

5/10/2001

Lớp 43 ĐDMY

270

Nguyễn Tiến An

12/9/2000

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

271

Nguyễn Đức Anh

9/14/2001

272

Đỗ Tuấn Anh

3/22/2001

273

Phạm Tuấn Cường

10/17/2001

274

Nguyễn Xuân Cường

7/20/2001

275

Lã Mạnh Dư

5/29/2001

276

Nguyễn Tiến Đạt

8/10/2001

277

Phạm Quang Hào

7/13/2001

278

Lê Minh Hiếu

9/16/2001

279

Phạm Quốc Huy

8/5/2000

280

Nguyễn Thị Thanh Huyền

10/24/2001

281

Nguyễn Gia Hùng

12/19/2001

282

Nguyễn Văn Hùng

2/16/2001

283

Vũ Duy Hưng

5/11/2001

284

Nguyễn Quốc Hưng

7/8/2001

285

Trần Duy Khánh

2/9/2001

286

Nguyễn Ngọc Khánh

7/25/2001

287

Nguyễn Trung Kiên

3/20/2001

288

Nguyễn Quang Linh

3/12/2001

289

Nguyễn Ngọc Long

12/31/2001

290

Vũ Bá Minh

4/27/2001

291

Đặng Quang Minh

12/16/2001

292

Nguyễn Xuân Năm

5/19/2001

293

Đình Hoàng Phong

3/20/2001

294

Nguyễn Hữu Phong

3/9/2001

295

Nguyễn Anh Quân

3/4/2001

296

Chử Anh Tài

3/19/2000

297

Nguyễn Minh Tân

7/22/2001

298

Đặng Tiến Thành

6/5/2000

299

Đặng Anh Thắng

7/16/2001

300

Nguyễn Toàn Thắng

9/30/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

301

Trần Trọng Thiện

4/7/2001

302

Bùi Phúc Thuận

5/1/2001

303

Đặng Quốc Trọng

2/10/2001

304

Trần Minh Trung

11/7/2001

305

Bùi Văn Tuấn

2/12/2001

306

Nguyễn Trường Vũ

7/16/2001

Lớp 43 VTTX

307

Giang Đức Anh

10/5/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

308

Mai Đức Chung

12/22/2001

309

Phạm Bá Cường

2/5/2001

310

Đỗ Bình Dương

9/7/2001

311

Nguyễn Vũ Thái Dương

11/5/2001

312

Nguyễn Xuân Dương

2/11/2001

313

Đặng Ngọc Đức

8/24/2001

314

Nguyễn Tống Đức

7/22/2001

315

Mai Thế Hai

1/23/2001

316

Bùi Thanh Hiếu

8/10/2001

317

Trương Quang Huy

8/3/2001

318

Ngô Việt Huy

9/25/2000

319

Nguyễn Ngọc Huyền

3/7/2001

320

Dương Duy Khánh

9/18/2001

321

Lê Đình Long

3/15/2001

322

Nguyễn Văn Mừng

3/3/2001

323

Nguyễn Viết Quang

10/21/2001

324

Đỗ Minh Quân

7/26/2001

325

Ngô Minh Quân

5/14/2000

326

Trần Ngọc Thành

2/15/2000

327

Nguyễn Hồng Thái

12/23/2000

328

Dương Đức Tùng

4/1/2000

329

Nguyễn Thanh Tùng

10/17/2001

4.Khóa 43 hệ TCN

Lớp 43 LPO

330

Lê Hiền Anh

9/24/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

331

Khuất Quang Ánh

2/10/2001

332

Bùi Tá Bình

6/25/2001

333

Nguyễn Văn Cường

2/13/2000

334

Khuất Tùng Dương

12/20/2000

335

Nguyễn Hoàng Đức

3/1/2001

336

Nguyễn Duy Hào

10/5/2001

337

Nguyễn Thế Hải

5/16/2001

338

Nguyễn Văn Hậu

8/23/2001

339

Nguyễn Minh Hiếu

8/10/2001

340

Nguyễn Đỗ Hinh

3/24/2001

341

Kiều Văn Hoàng

6/29/2001

342

Dương Tú Lam

9/15/2001

343

Nguyễn Văn Lâm

12/19/2000

344

Đoàn Văn Mạnh

2/11/2001

345

Nguyễn Đức Nghĩa

6/2/2001

346

Đặng Hồng Nhật

10/24/2001

347

Khuất Duy Phú

6/17/2001

348

Nguyễn Duy Quang

9/15/2001

349

Nguyễn Văn Quang

12/9/2000

350

Phùng Mạnh Quyền

9/12/2001

351

Đỗ Ngọc Sơn

11/27/2001

352

Đặng Văn Tài

7/14/2001

353

Nguyễn Nho Thành

10/25/2001

354

Dương Văn Thái

12/3/2001

355

Nguyễn Duy Thể

10/16/2001

356

Trần Đình Thìn

11/28/2000

357

Nguyễn Hoàng Trung Thông

6/21/2001

358

Nguyễn Văn Thường

11/19/2001

359

Khuất Duy Toàn

10/7/2001

360

Vũ Đức Tuyên

9/11/2000

361

Khuất Bá Tùng

5/16/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

362

Khuất Văn Tùng

3/11/2001

363

Nguyễn Đình Việt

4/5/2001

364

Khuất Minh Vượng

6/8/2001

365

Ngô Đức Xuân

10/2/2001

Lớp 43 ĐPI

366

Nguyễn Đức Anh

1/14/2001

Miễn học phí từ tháng 9/2016
đến hết khóa học

367

Đinh Phương Anh

10/15/2001

368

Lê Phương Anh

11/9/2001

369

Nguyễn Thị Phương Anh

8/8/2000

370

Trần Anh Đức

6/24/2001

371

Nguyễn Trung Đức

9/3/2001

372

Nguyễn Trường Giang

6/19/2000

373

Nguyễn Đắc Hải

12/24/1999

374

Nguyễn Quang Huy

6/23/2001

375

Phan Văn Khải

3/7/2001

376

Vũ Văn Mạnh

5/31/2001

377

Nguyễn Văn Minh

10/6/2001

378

Nguyễn Hồng Nhung

7/18/2000

379

Nguyễn Thị Minh Phương

8/23/2001

380

Nguyễn Văn Phương

6/25/2001

381

Nguyễn Mạnh Quân

9/6/2000

382

Đoàn Ngọc Sơn

1/24/2000

383

Dương Văn Thắng

7/25/2001

384

Nguyễn Đức Tùng

12/1/2001

385

Đặng Anh Tú

1/11/2000

386

Hoàng Văn Tú

12/15/1999

387

Đỗ Hải Vân

11/29/2000