Asset Publisher

Danh sách sinh viên khóa 44 hệ TCCN - năm học 2017 - 2018 (Đợt 2 - Đã nhập học)

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 44 HỆ TCCN - NĂM HỌC 2017 - 2018

(Đợt 2 - Đã nhập học)

 

STT

Họ tên

Ngày sinh

HKTT

NH

Ghi chú

Lớp 44ML

1

Lê Doãn

4/4/1992

Thiệu Hoá - Thanh Hoá

19/5

ML&ĐHKK

2

Lại Vũ

Tâm

7/10/1992

Thanh Liêm - Hà Nam

29/5

ĐCN

3

Nguyễn Anh

Đức

7/10/1992

Cầu Giấy - Hà Nội

21/6

ML&ĐHKK

4

Trần Văn

8/23/1992

Mê Linh - Hà Nội

26/6

ML&ĐHKK

5

Đào Xuân

16/7/1999

Quảng Xương - Thanh Hóa

11/8

ML&ĐHKK

6

Lê Tuấn

Anh

5/2/1999

Vụ Bản - Nam Định

14/8

ML&ĐHKK

7

Bùi Văn

Biên

20/1/1998

Yên Thế - Bắc Giang

14/8

ML&ĐHKK

8

Vũ Văn

Chiều

5/1/1993

Hải Hậu - Nam Định

15/8

ĐCN

9

Trần Trọng

Khải

29/7/1999

Chương Mỹ - Hà Nội

16/8

ML&ĐHKK

10

Nguyễn Viết

Hưng

30/8/1994

Hải Hậu - Nam Định

16/8

ĐCN

11

Phan Văn

Thắng

27/5/1999

Ba Vì - Hà Nội

16/8

ML&ĐHKK

12

Nguyễn Duy

Tỉnh

27/8/1999

Ba Vì - Hà Nội

16/8

ML&ĐHKK

13

Lê Hoài

Nam

1/14/1998

Xuân Trường - Nam Định

26/7

ML&ĐHKK

14

Nguyễn Duy

An

10/19/1999

Hoài Đức - Hà Nội

3/8

ML&ĐHKK

15

Phạm Ngọc

Diễn

7/12/1999

Quỳnh Phụ - Thái Bình

7/8

ML&ĐHKK

16

Lục Xuân

Nam

4/6/1999

Đại Từ - Thái Nguyên

8/8

ML&ĐHKK

17

Mầu Nhân

Việt

9/13/1999

Phúc Thọ - Hà Nội

9/8

ML&ĐHKK

18

Phạm Văn

Thiên

2/16/1998

Quỳnh Phụ - Thái Bình

10/8

ML&ĐHKK

19

Đặng Minh

Hiếu

4/1/1999

Đông Phong - Lai Châu

10/8

ML&ĐHKK

20

Nguyễn Văn

Quỳnh

24/3/2002

Bình Lục - Hà Nam

11/8

ML&ĐHKK

21

Nguyễn Công

Thường

8/10/2002

Xuân Trường - Nam Định

7/8

ML&ĐHKK

22

Trần Duy

Đăng

14/7/2002

Giao Thủy - Nam Định

14/8

ML&ĐHKK

23

Phạm Bá

Sáng

11/4/2002

Ba Đình - Hà Nội

17/8

ML&ĐHKK

24

Phạm Thành

An

9/1/2002

Trực Ninh - Nam Định

17/8

ML&ĐHKK