Asset Publisher

Danh sách sinh viên nợ đóng học phí HK1 năm học 2015-2016 hệ Cao đẳng

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 40 - CAO ĐẲNG
(TÍNH ĐẾN HẾT BUỔI SÁNG NGÀY 4 THÁNG 1 NĂM 2016)

 

STT

Lớp

Họ và tên

Mã SV

Ngày sinh

Ghi chú

1

40TĐH

Trần Khắc Thịnh

4010040356

23/12/1995

 

2

40TĐH

Đinh Hữu Thắng

4010040354

09/12/1995

 

3

40TĐH

Nguyễn Quốc Sơn

4010040351

27/11/1995

 

4

40TĐH

Nguyễn Văn Nam

4010040339

23/10/1995

 

5

40TĐH

Bùi Huy Hoàng

4010040318

18/10/1995

 

6

40TĐH

Nguyễn Duy Hùng

4010040321

14/10/1995

 

7

40TĐH

Lê Phương Tuấn

4010040363

13/10/1995

 

8

40TĐH

Nguyễn Văn Hưởng

4010040326

26/09/1995

 

9

40TĐH

Nguyễn Quý Hưng

4010040323

25/09/1995

 

10

40TĐH

Nguyễn Văn Quyết

4010040346

07/09/1995

 

11

40TĐH

Nguyễn Tiến Hùng

4010040322

09/08/1995

 

12

40TĐH

Nguyễn Bá Tiếp

4010040360

01/08/1995

 

13

40TĐH

Lê Hữu Phi

4010040341

25/07/1995

 

14

40TĐH

Nguyễn Văn Dũng

4010040306

13/07/1995

 

15

40TĐH

Nguyễn Văn Tuấn

4010040365

12/07/1995

 

16

40TĐH

Phạm Thanh Phong

4010040342

21/05/1995

 

17

40TĐH

Nguyễn Đức Sáng

4010040349

25/04/1995

 

18

40TĐH

Vũ Văn Bản

4010040298

30/03/1995

 

19

40TĐH

Đỗ Sỹ Duy

4010040304

10/03/1995

 

20

40TĐH

Lưu Mạnh Cường

4010040302

20/02/1995

 

21

40TĐH

Trần Phương Hướng

4010040325

16/02/1995

 

22

40TĐH

Lê Đình Kiên

4010040328

05/02/1995

 

23

40TĐH

Lương Văn Đạt

4010040308

26/01/1995

 

24

40TĐH

Phạm Duy Hoàng

4010040317

06/01/1995

 

25

40TĐH

Phạm Huy Duy

4010040303

16/12/1994

 

26

40TĐH

Nguyễn Thế Đạt

4010040307

07/11/1994

 

27

40TĐH

Vương Sỹ Linh

4010040333

24/08/1994

 

28

40TĐH

Nguyễn Văn Của

4010040301

11/06/1994

 

29

40TĐH

Phạm Đình Hiếu

4010040315

18/03/1994

 

30

40TĐH

Doãn Đình Hải

4010040313

21/12/1993

 

31

40TĐH

Vũ Quang Diệu

3910040460

15/01/1993

 

32

40ĐĐT1

Nguyễn Chí Ninh

4010050433

08/05/1995

 

33

40ĐĐT1

Nguyễn Anh Tuấn

3910050633

12/07/1994

 

34

40ĐĐT1

Cao Ngọc Tú

4010050463

25/04/1994

 

35

40TĐH

Phạm Ngọc Lâm

012345

06/02/1994

 

36

40TĐH

Trần Xuân Sơn

Ht826082014

10/09/1994

 

37

40TĐH

Nguyễn Tiến Đạt

HT10.26082014

28/07/1993

 

38

40TĐH

Lương Công Lý

HT11.26082014

07/05/1994

 

39

40TĐH

Lại Ngọc Thế Anh

htk2.2.26122014

16/09/1994

 

40

40TĐH

Đinh Văn Thời

htk1.3.223.14092015

15/09/1993

 

41

40TĐH

Nguyễn Văn Bôn

hk.254.2.10.15

24/04/1991

 

42

40TĐH

Kiều Văn Hiệp

hk.254.02.10.15

23/11/2015

 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 41-CAO ĐẲNG
(TÍNH ĐẾN HẾT BUỔI SÁNG NGÀY 4 THÁNG 1 NĂM 2016)

 

STT

Lớp

Họ và tên

Mã SV

Ngày sinh

Ghi chú

1

41KTNL

Đỗ Minh Tiến

416TC20090

28/02/1996

 

2

41ĐĐT3

Nguyễn Hồng Phi

htk2.254.02.10.15

30/03/1995

 

3

41ĐĐT3

Nguyễn Văn Tuấn

ht2.254.02.10.2015

18/08/1995