Asset Publisher

Giáo trình tra cứu

SÁCH TRA CỨU 01 - BÁCH KHOA TOÀN THƯ 01/2

 

TT
Tên sách
Tên tác giả
NXB
Năm XB
1
01-02
Bách khoa tri thức phổ thông
Lê Huy Hoà(Chủ biên)
VHTT
2001
2
03
Bách khoa thư bệnh học 1
Phạm Long
Từ điển BK
2000
3
04
ALMANACH những nền văn minh Thế giới
Hoàng Minh Thảo
VHTT
1996
4
05-06
Hồ Chí Minh về giáo dục toàn thư
Nghiêm Đình Vì
BK
2008
5
07-24
Bách khoa thư Hà nội
Viện NC và Phổ biến kiến thức bách khoa
VHTT
2009