Asset Publisher

Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 40 (dự kiến) hệ TCCN

 

 

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 40(Dự kiến)

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 

STT

LỚP

SĨ SỐ

THỜI GIAN THI

(Dự kiến)

Môn thi

Hình thức

Ngày thi

Phòng thi

1

40ĐCN

33

LT nghề

Vấn đáp

24/6

H104

TH nghề

Thực hành

17/6

H301

Chính trị

Tự luận

Chiều 19/6

H206

2

40ML1

44

LT nghề

Vấn đáp

22/6

H101

TH nghề

Thực hành

15/6

K04

Chính trị

Tự luận

Chiều 19/6

H101,H102

3

40ML2

45

LT nghề

Vấn đáp

16/6

H104

TH nghề

Thực hành

23/6

K04

Chính trị

Tự luận

Chiều 19/6

H103,H104

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi bắt đầu từ tiết 2  (7h30 buổi sáng ) hoặc từ tiết 8 (13h15 buổi chiều)

- Địa điểm giao và nhận đề thi, danh sách thi, bài thi : Phòng đào tạo

- Thời gian giám thị nhận đề thi, danh sách thi, bài thi: 7h15phút (sáng) và 13h00 (chiều)

- Cuối mỗi buổi thi, giám thị nộp đề thi và biên bản thi của buổi thi đó

- Cuối mỗi ngày thi, giám khảo nộp kết quả thi của ngày thi đó

- Giám khảo nếu có giờ dạy trùng lịch hỏi thi thì chủ động đổi giờ hoặc nghỉ dạy để hỏi thi và dạy bù sau

- Các lớp học bị trùng phòng thực hành với phòng thi tốt nghiệp thì đ­ợc nghỉ học và học bù sau

 (hoặc giáo viên giảng dạy chủ động đổi phòng thực hành và báo cho phòng Đào tạo)

- Học sinh dự thi tốt nghiệp phải đem theo thẻ học sinh (hoặc CMND)