Asset Publisher

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho học sinh, sinh viên năm 2018”

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

                           

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

 

 
   

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho học sinh, sinh viên năm 2018"

 

Căn cứ Kế hoạch số 466-KH/ĐU ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Đảng ủy về

việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên năm 2018.

Căn cứ Kế hoạch số 240/KH-GDĐC ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Khoa Giáo dục Đại cương về Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho học sinh, sinh viên năm 2018"

 Khoa Giáo dục đại cương xin thông báo những thông tin cần thiết liên quan đến cuộc thi như sau:

I. Mục đích yêu cầu của cuộc thi:

          - Tuyên truyền sâu rộng trong học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao nhận thức và tình cảm của HSSV với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam;

          - Tạo sự chuyển biến tích cực trong HSSV nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

          - Cuộc thi được triển khai đến toàn thể HSSV trong Nhà trường bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Công tác tổ chức đảm bảo nghiêm túc, tránh hình thức. Việc đánh giá kết quả thi bảo đảm chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan, tạo không khí sôi nổi, hào hứng, thúc đẩy việc thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong HSSV toàn trường.

II. Nội dung thi

 Thi tìm hiểu những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Tài liệu tham khảo:

          - Các tài liệu chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương; các tài liệu về thân thế, sự nghiệp, các hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tác phẩm, câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Cuốn sách "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành.

          - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

          - Tài liệu chuyên đề năm 2016 "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

          - Tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các báo giấy, báo điện tử thuộc cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng.

III. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức thông qua 2 vòng thi:

- Vòng sơ khảo: 100% các lớp tham gia thi tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Ban tổ chức sẽ chọn ra 4 lớp có điểm trung bình chung cao nhất để vào vòng chung kết.

- Vòng chung khảo: 4 lớp được chọn sẽ cử ra 5 thành viên ưu tú/lớp để lập thành một đội đại diện cho lớp tham gia các hoạt động vòng chung khảo:

          + Hoạt động ngoại khóa đặc biệt: tại Lăng Bác, Khu Di tích Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tại đây, thành viên của các đội sẽ được nghe các báo cáo viên giới thiệu, thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp và con người Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời được tham gia buổi tọa đàm với các cán bộ quản lý Lăng Bác và Khu Di tích Hồ Chí Minh nhằm học tập, trao đổi những kiến thức liên quan đến chủ đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, những thuận lợi, khó khăn trong việc học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Sau hoạt động ngoại khóa, mỗi đội sẽ làm một tờ báo tường hoặc báo ảnh để báo cáo về kết quả tham gia hoạt động ngoại khóa của đội mình. Hoạt động này được tính điểm và có giải thưởng cho đội xuất sắc nhất.

          + Hoạt động thi dưới dạng sân khấu hóa được tổ chức thông qua 3 phần thi:

          * Chào hỏi: Các đội lựa chọn một trong các hình thức để thể hiện: kịch, hát, múa, ngâm thơ chủ đề ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          * Kiến thức chung: Các đội sẽ tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề cuộc thi dưới dạng trắc nghiệm và trả lời tự luận.

          * Tài năng: Mỗi đội sẽ được bốc thăm lựa chọn hình thức thi hùng biện hoặc kể chuyện chủ đề về học tập, vận dụng, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong HSSV.

IV. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Vòng sơ khảo: Dự kiến từ ngày 22  tháng 10 đến 26 tháng 10 năm 2018

- Vòng chung khảo:

+ Hoạt động ngoại khóa: Dự kiến ngày 31 tháng 10 năm 2018

+ Hoạt động thi sân khấu hóa: Dự kiến ngày 22 tháng 11 năm 2018

V. Cơ cấu giải thưởng

- Vòng sơ khảo: Giải thưởng dành cho 5 cá nhân có kết quả bài thi trắc nghiệm cao nhất.

- Vòng chung khảo:

+ Hoạt động ngoại khóa: Giải thưởng dành cho đội có tờ báo tường hoặc báo ảnh ấn tượng nhất

+ Hoạt động thi sân khấu hóa: bao gồm các giải thưởng: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 02 giải Ba.

+) Thi tài năng: 01 Giải dành cho phần thi tài năng xuất sắc nhất.

 

 

 

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

P.TRƯỞNG KHOA

(đã kí)

 

Nguyễn Minh Tuyết