Asset Publisher

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền về 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về 45 năm Chiến thắng "Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không"

(12/1972 - 12/2017)

 

1. Mục đích - ý nghĩa:

  • Tuyên truyền đến học sinh, sinh viên (HSSV) về nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".
  • Giúp HSSV hiểu rõ hơn về lịch sử, niềm tự hào dân tộc. Qua đó bồi dưỡng tình cảm yêu nước và cách mạng cho HSSV.

2. Đối tượng tham gia: HSSV là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn trong toàn trường, cụ thể:

  • Lớp trưởng, lớp phó các lớp HSSV.
  • Bí thư, phó Bí thư, ủy viên Ban chấp hành các Chi đoàn.
  • Ủy viên BCH Đoàn trường là HSSV

3. Thời gian - Địa điểm:

  • Thời gian: 8h30, ngày 12 tháng 12 năm 2017
  • Địa điểm: Hội trường H206

4. Nội dung Hội nghị:

  • Xem phim tài liệu 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ  trên không".
  • Ôn lại truyền thống 45 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"
  • Giao lưu, tọa đàm giữa báo cáo viên với HSSV về 45 năm chiến thắng thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".