Asset Publisher

Kết quả họp xét học bổng học kỳ 2 năm học 2015-2016 khóa 40 hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề

Kết quả họp xét học bổng học kỳ 2 năm học 2015-2016 khóa 40 hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề

 

  • Học sinh sinh viên có thắc mắc kết quả xét học bổng làm đơn và gửi về Phòng CTCT – QLHSSV truớc 16h ngày 21/9/2016(Sđt: 04 3767 8554). Quá thời hạn này nhà trường không giải quyết các thắc mắc liên quan đến kết quả xét học bổng đã niêm yết.
  • Lịch phát học bổng: Vào Lễ Bế Giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa 40 hệ Cao Đẳng, Cao Đẳng Nghề, ngày 24/9/2016 (Thứ bảy).

 

DANH SÁCH DỰ KIẾN HSSV ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II: KHÓA 40 HỆ CAO ĐẲNG, HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM HỌC 2015 - 2016.