Asset Publisher

Lịch thi lần 1 học kỳ 3 - hệ Cao đẳng nghề khóa 43

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ III - HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 43

Năm học 2017 - 2018

Lớp Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
43KTML 18/12 - 23/12                 TTH
                K01
25/12 - 30/12                 LCB
                H2 - 001
01/01 - 06/01         HTMLDD        
        H2 - 002        

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần