Asset Publisher

Lịch thi lần 1 học kỳ 4 - Hệ TCCN Khóa 42

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 4 - HỆ TCCN KHOÁ 42 

Năm học 2016 - 2017

 

 

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 42ĐCN

20/03-25/03

 

 

THĐKTĐ

 

KTDN

 

ĐKTĐ

 

THĐ DD2

 

 

 

H303

 

T2,3 (H102)

 

T2,3 (H102)

 

H501

 

27/03 - 01/04

THĐCN

 

SCTB ĐTDD

 

THMCC

 

 

 

 

 

H301

 

H401

 

K02

 

 

 

 

 

42ML

20/03-25/03

 

 

THSCMĐT   MĐH

 

LĐVH

 

THML1

 

THĐHKK1

 

 

 

H401

 

T4,5 (H102)

 

K04

 

K01

 

27/03 - 01/04

THLCB2

 

THML2

 

THĐHKK2

 

 

 

 

 

K01

 

K04

 

K01

 

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần).