Asset Publisher

Lịch thi lần 1 học kỳ 5 hệ Cao đẳng chính quy Khóa 40 (điều chỉnh)

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 5 - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 40 (điều chỉnh)

Năm học 2015 - 2016

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

40ĐTTT1

07/12 - 12/12

 

 

 

 

KTCM&MVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H109

 

 

 

 

 

14/12 - 19/12

 

 

 

 

 

KTTH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H103

 

 

 

 

21/12 - 26/12

HTVT2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40ĐTTT2

07/12 - 12/12

 

 

 

 

KTCM&MVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H105

 

 

 

 

 

14/12 - 19/12

 

 

 

 

 

 

TTVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H103

 

 

 

21/12 - 26/12

HTVT2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40THUD

07/12 - 12/12

 

 

 

 

 

 

 

ĐLCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H101

 

 

14/12 - 19/12

LĐBTMT

 

 

 

CNPM

 

 

 

LTWeb

 

H405

 

 

 

H103

 

 

 

H406

 

21/12 - 26/12

TMĐT

 

 

 

LTWin

 

 

 

 

 

H101

 

 

 

H405

 

 

 

 

 

40CNTT

07/12 - 12/12

 

 

ASP.Net

 

 

 

 

ĐLCM

 

 

 

 

C202

 

 

 

 

H101

 

 

14/12 - 19/12

LR&BTMT

 

 

 

CNPM

 

 

 

 

 

H405

 

 

 

H103

 

 

 

 

 

21/12 - 26/12

 

 

KTTSL

 

 

 

HQTCSDL

 

 

 

 

 

H104

 

 

 

H405

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần).