Asset Publisher

Lịch thi lần 1 học kỳ III - hệ Cao đẳng nghề khóa 42

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ III - HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 42

Năm học 2016 - 2017

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

42KTML

26/12 - 31/12

 

 

 

 

 

LCB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K01

 

 

 

 

2/1 - 7/1

 

 

 

 

 

HTMLDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K01

 

 

 

 

9/1 - 14/1

 

 

 

 

 

TTH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K02

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần