Asset Publisher

Lịch thi lần 1 học kỳ V - hệ cao đẳng chính quy K40 (điều chỉnh)

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ V – HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K40 (Điều chỉnh)

Năm học 2015-2016

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

40TĐH

28/03-02/04

 

 

MĐKTCTS

H301

 

 

TĐ DE&KN

H304

 

 

 

 

Chú ý:     - Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

                - Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần