Asset Publisher

Lịch thi lần 1 khóa 47 và Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa 45, hệ cao đẳng, Khoa Điện - Tự động hóa

 

LỊCH THI - LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lịch thi lần 1, Lớp 47ĐC2(HC), 47TĐH, 47ĐCN

Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa 45, hệ cao đẳng

Khoa Điện - Tự động hóa