Asset Publisher

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 - thi lần 1 HK1 (đối với HS nhập học sau ngày 5/9) - Hệ CĐ nghề khóa 43

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ I - THI LẦN I HK1 (đối với HS nhập học sau ngày 5/9) - HỆ CĐ nghề KHOÁ 43

Năm học 2016 - 2017

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

43KTML

06/02 - 11/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CKT;VKT;  VLĐL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H506

13/02 - 18/02

 

 

GDTC

 

 

 

Anh CS

 

 

 

 

 

Sân GDTC1

 

 

 

T2-4 (H109)

 

 

 

20/02 - 25/02

ATLĐ

 

 

CSKTĐ

 

 

Tin CB

 

 

 

H505

 

 

H307

 

 

H406

 

 

 

 

Chú ý:     - Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng hoặc tiết 8 buổi chiều

                - Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng nếu cần