Asset Publisher

Lịch thi lần 2 học kỳ 4 - Hệ TCCN Khóa 41

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 4 - HỆ TCCN KHOÁ 41 

Năm học 2015 - 2016

 

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

41ĐCN

04/04 - 09/04

 

 

 

 

TCSX(T2,3)
TBĐ(T4,5)

 

 

 

THĐKTĐ1

THĐKTĐ2

 

 

 

 

H109

 

 

 

H303

H303

11/04 - 16/04

THĐ DD2

THĐCN2

 

 

THMCC

THĐTCN

 

 

 

 

H501

H301

 

 

K02

H203

 

 

 

 

41ML

04/04 - 09/04

 

 

 

 

 

 

THĐHKK1

THĐHKK2

 

 

 

 

 

 

 

 

K03

K01

 

 

11/04 - 16/04

THML1

THML2

 

 

 

THSCMĐH

 

 

 

 

K03

K03

 

 

 

H203

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần), môn nào không có SV thì đề nghị giáo vụ khoa báo phòng trực Đào tạo.