Asset Publisher

Lịch thi lần 2 học kỳ 6 hệ Cao đẳng nghề Khóa 40

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 6 - HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 40

Năm học 2015 -2016

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

40KTML

28/03 - 02/04

 

 

 

 

TKLĐHTĐHKK (T2,3)
TKLĐHTML
(T5,6)

 

 

 

TKLĐMLN

 

 

 

 

 

H108

 

 

 

H108

 

04/04 - 09/04

CĐMLM(T2,3)
CĐHTĐHKK
(T5,6)

 

 

 

TTCĐCNL
(T2,3)
TTCĐĐHKK
(T5,6)

 

 

TCSX(T8,9)
Marketing
(T10,11)

 

 

H108

 

 

 

H108

 

 

H101

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần), môn nào không có SV thi đề nghị giáo vụ khoa báo phòng trực đào tạo.