Asset Publisher

Lịch thi, thời khóa biểu - Khóa 46 - Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh

 

LỊCH THI - THỜI KHÓA BIỂU

 

Lịch thi lần 1 - Học kỳ III - Khóa 46

Thời khóa biểu K46ML1, K46KTML2

từ tuần 18 (23/11/2020)