Asset Publisher

Ngành Điện

 

 SÁCH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN .MÃ 07
 
TT
Mã sách
Tên sách
Tên tác giả
NXB
Năm XB
1
01-03
Tự học quấn quạt và đ/cơ điện tập 1
Đỗ Ngọc Long
KHKT
1993
2
04-05
Tự học quấn quạt và đ/cơ điện tập 2
Đỗ Ngọc Long
KHKT
1993
3
06
Tính toán kỹ thuật điện đơn giản
Dương Huy Hoạt
KHKT
1995
4
07-09
Quạt điện dân dụng
Trần Khánh Hà
KHKT
1993
5
10-11
Cẩm nang điện thực hành
Nguyễn Hữu Thăng
KHKT
1992
6
12-13
Dụng cụ và cách đo điện đơn giản
Nguyễn văn Tánh
KHKT
1989
7
14-15
Một số máy bơm nước dùng trong gia đình
Nguyễn Hữu Khoát
ĐH-GDCN
1991
 
16
Giáo trình đo lường vô tuyến điện
Trường
 
2000
8
17-20
Quy trình kỹ thuật an toàn điện
Bộ Năng lượng
Sở Điện lực
1989
9
21-25
Quản lý và sửa chữa lưới điện
Nguyễn Bỉnh
ĐH-GDCN
1988
10
26-27
Thiết bị điện trong gia đình
Trần Nhật Tân
ĐH-GDCN
1992
11
28-30
Kỹ thuật quấn dây
Nguyễn Thuận
Lao động
1992
12
31-32
Tính toán kỹ thuật điện đơn giản
Dương Huy Hoạt
KHKT
1995
13
33-34
Động cơ điện không đồng bộ ba pha và 1 pha công suất nhỏ
Trần Khánh Hà
KHKT
1993
14
35-38
Quấn dây sử dụng và sửa chữa ĐC điện xoay chiều và 1 chiều thông dụng
Nguyễn Xuân Phú
KHKT
1996
15
39-42
Mạch điện thực dụng
Nguyễn Đức ánh
HCM
1996
16
43-49
Truyền động điện
Bùi Quốc Khánh
KHKT
1996
17
50-52
Ngắn mạch trong hệ thống điện
Đào Kim Hoa
KHKT
1996
18
53
Sở tay thợ quấn dây máy điện
Phan Đoài Bắc
Giáo dục
1994
19
54
Điện toán căn bản
Trung tâm Điện toán
HCM
1991
20
55-56
Modun kỹ năng hành nghề
Viện NCĐH-GDCN
KHKT
1993
21
57-58
Kỹ thuật ma sát và biện pháp nâng cao tuổi thọ thiết bị
Nguyễn Anh Tuấn
KHKT
1990
22
59
Cơ sở trắc địa
Phạm Hoàng Lâm
CNKT
1983
23
60
Sai số đo đạc
Bùi Đức Tiến
Nông thôn
1972
24
61-62
ô tô 600 nguyên nhân hư hỏng và cách khắc phục
Trường ĐKBK
KHKT
1990
25
63-68
Cẩm nang điện Thực hành
Nguyễn Hữu Thanh
KHKT
1997
26
69-73
Kỹ thuật an toàn điện trong cung cấp và sử dụng điện
Nguyễn Xuân Phú
KHKT
1989
27
74-77
Thiết kế máy điện
Trần Khánh Hà
KHKT
1997
28
78-82
Sửa chữa đồ điện trong gia dụng
Bùi Văn Yên
Hải Phòng
1996
29
83-92
Máy điện tập 1
Vũ Gia Hanh
KHKT
1998
30
93-100
Máy điện tập 2
Vũ Gia Hanh
KHKT
1998
31
101-103
Kỹ thuật mạ điện
Nguyễn Văn Lộc
Giáo dục
1998
32
104
Mạch điện ứng dụng
Nguyễn Đức ánh
Trẻ
1999
33
105
Tổng hợp mạch điện trong nhà
Nguyễn Đức ánh
Trẻ
1997
34
106
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện
Phạm T.Thanh Bình
KHKT
2001
35
107-109
Kỹ thuật chiếu sáng
Lê Văn Doanh
KHKT
2000
36
110-112
Máy công cụ CNC
Tạ Duy Liêm
KHKT
1999
37
113-115
Tìm hiểu và sử dụng các đồ điện gia đình
Nguyễn Tiến Tôn
KHKT
2000
38
116-120
Thiết bị mạch và vật liệu điện tập 2
Trần Đức Lợi
Thống kê
2001
39
121-125
Thiết bị mạch và vật liệu điện tập 1
Trần Đức Lợi
Thống kê
2001
40
126-130
Khí cụ thiết bị tiêu thụ điện hạ áp
Nguyễn Xuân Phú
KHKT
1999
41
131-135
Động cơ mạch điều kiện và máy phát điện xoay chiều
Trần Đức Lợi
Thống kê
2001
42
136-140
Lý thuyết điều khiển tự động
Phạm Công Ngô
KHKT
1998
43
141-145
Điều khiển sốvà công nghệ trên máy điều khiển số CNC
Nguyễn Đức Lộc
KHKT
1998
44
146-147
Vật liệu kỹ thuật điện
Nguyễn Xuân Phú
KHKT
1998
45
148-152
Máy giặt dân dụng
Trần Khánh Hà
KHKT
2001
46
153-157
Giaáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệp
Ngô Xuân Bình
Giáo dục
2004
47
158-162
Giaáo trình đo lường các đại lượng Điện và không điện
Nguyễn văn Hoà
Giáo dục
2003
48
163-167
Giaáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện
Vũ Quang Hồi
Giáo dục
2004
49
168-172
Sửa chữa điện dân dụng và điện CN
Bùi Văn Yên
Giáo dục
2004
50
173-177
Giaáo trình điện dân dụng và CN
Vũ Văn Tẩm
Giáo dục
2004
51
178-182
Giaáo trình kỹ thuật lắp đặt điện
Phan Đăng Khải
Giáo dục
2004
52
183-187
Giaáo trình máy điện
Đặng văn Đào
Giáo dục
2004
53
188-192
Giaáo trình trang bị điện
Nguyễn Văn Chất
Giáo dục
2005
54
193-197
Giáo trình hướng dẫn TH Điện CN
Bùi Hồng Quế
XD
2002
55
198-202
Sửa chữa máy điện và máy biến áp
Nguyễn Đức Sỹ
Giáo dục
2004
56
203
Giáo trình sửa chữa xe gắn máy
Lê Xuân Tới
HCM
1991
57
204-206
ô tô thế hệ mới- Điện lạnh ô tô
Nguyễn Oanh
Đồng Nai
1996
58
207-211
Nhà máy điện và trạm biến áp-phần điện
Trịnh Hùng Thám
KHKT
1991
59
212
Kỹ thuật Điện đại cương
Hoàng Hữu Thận
 
 
60
213-215
Sơ đồ điện
Lê Văn Doanh
KHKT
1996
61
216-220
Kỹ thuật điện
Đặng Văn Đào
Giáo dục
1995
62
221-230
Kỹ thuật điện - Lý thuyết, bài tập có đáp án Bài tập giải sẵn
Đặng Văn Đào
KHKT
1997
63
231-235
Khí cụ điện-kết cấu sử dụng và sửa chữa
Nguyễn Xuân Phú
KHKT
1998
64
236-237
Nhà máy điện và trạm biến áp-phần điện
Trịnh Hùng Thám
KHKT
1996
65
238-242
Cung cấp điện
Nguyễn Xuân Phú
KHKT
1998
66
243-247
Bơm quạt máy nén
Nguyễn Văn May
KHKT
1997
67
248-252
Hướng dẫn th/hành thiết kế lắp đặt điện nhà
Trần Duy Phụng
Đà Nẵng
1998
68
253-257
Thiết kế cấp điện
Ngô Hồng Quang
KHKT
1998
69
258-259
Bảo vệ các hệ thống điện
Trần Đình Long
KHKT
2000
70
260-261
Phần tử tự động trong hệ thống điện
Nguyễn Hồng Thái
KHKT
2000
71
262
Thiết kế cấp điện
Ngô Hồng Quang
KHKT
2001
72
263-267
Linh kiện điều khiển điện một chiều công nghiệp
Nguyễn Tấn Phước
HCM
1999
73
268-270
Cẩm nang kỹ thuật điện tự động hoá và tin học công nghiệp
Nguyễn Tấn Phước
HCM
1999
74
271-273
Bách khoa mạch điện và hướng dẫn xử lý sự cố mạch điện tập 1
Trần Thế San
Đà Nẵng
1999
75
274-276
Bách khoa mạch điện và hướng dẫn xử lý sự cố mạch điện tập 2
Trần Thế San
Đà Nẵng
1999
76
277-279
Công nghệ trên máy CNC
Trần văn Địch
KHKT
2000
77
280
Quy hoạch phát triểnnăng lượng và điện lực
Trần Đình Long
KHKT
1999
78
281-282
Lưới điện và hệ thống điện
Trần Bính
KHKT
2000
79
283
Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại
Nguyễn Thương Ngô
KHKT
1999
80
284-296
Điều chỉnh tự động truyền động điện
Bùi Quốc Khánh
KHKT
1998
81
297-298
Mạng lưới điện
Nguyễn Văn Đạm
KHKT
1999
82
299-300
Mạng lưới điện tập 2
Nguyễn Văn Đạm
KHKT
2000
83
301-308
Tự động điều khiển các quá trình công nghệ
Trần Doãn Tiến
Giáo dục
1999
84
309-313
Trang bị điện-điện tử công nghiệp
Vũ Quang Hồi
Giáo dục
2005
85
314-318
Hướng dẫn thực hành lắp đặt điện CN
Trần Duy Phụng
Đà Nẵng
2000
86
319-320
Bảo trì và sửa chữa lắp đặt điện nhà
Lê Ngọc Cương
Đà Nẵng
2002
87
321-325
Hướng dẫn lắp đặt sửa chữa nâng cấp mạch điện dân dụng
Trần Thế San
Đà Nẵng
2002
88
326-332
Điều khiển số máy điện
Lê Văn Doanh
KHKT
1999
89
333-342
Giáo trình Máy điện
Đặng Văn Đào
Giáo dục
2005
90
343-352
Giáo trình Kỹ thuật điện
Đặng Văn Đào
Giáo dục
2005
91
353-362
Giáo trình Vật liệu điện
Nguyễn Đình Thắng
Giáo dục
2005
92
363-372
Giáo trình An toàn điện
Nguyễn Đình Thắng
Giáo dục
2005
93
373-382
Giáo trình Cung cấp điện
Ngô Hồng Quang
Giáo dục
2005
94
383-392
Giáo trình Truyền động điện
Bùi Đình Tiếu
Giáo dục
2005
95
393-402
Giáo trình Lý thuyết mạch điện tử
Lê Văn Bảng
Giáo dục
2005
96
403
Giáo trình máy điện T1
ĐHBK
BK
2005
97
404
Giáo trình máy điện T2
ĐHBK
BK
2005
98
405
Giáo trình Khí cụ điện
ĐHBK
BK
2005
99
406
Giáo trình cung cấp điện T1
Nguyễn Công Hiền
ĐH-GDCN
1984
100
407
Giáo trình quản trị kinh doanh tổng hợp
Trường ĐHKTQD
Thống kê
2001
101
408
Quản trị học
Nguyễn Thanh Hợi
Thống kê
1999
102
409-413
Giáo trình an toàn lao động
Nguyễn Thế Đạt
Giáo dục
2006
103
414-423
Giáo trình an toàn điện
Nguyễn Đình Thắng
Giáo dục
2006
104
424-433
Giáo trình Truyền động điện
Bùi Đình Tiến
Giáo dục
2006
105
434-443
Giáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện
Vũ Quang Hồi
Giáo dục
2006
106
444-453
Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện
Nguyễn Văn Hoà
Giáo dục
2006
107
454-463
Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường
Nguyễn Văn Hoà
Giáo dục
2006
108
464-473
Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động
Nguyễn Văn Hoà
Giáo dục
2006
109
474-483
Bảo vệ rơle và TĐH hệ thống điện
Trần Quang Khánh
Giáo dục
2006
110
484-488
Khí cụ thiết bị tiêu thụ điện hạ áp
Nguyễn Xuân Phú
KHKT
2002
111
489-493
Giáo trình máy điện
Đặng văn Đào                  Trần Khánh Hà             Nguyễn Hồng Thanh
Giáo dục
2007
112
494-498
Khí cụ điện
Phạm văn Chới                      Bùi Tín Hữu                      Nguyễn Tiến Tôn
KHKT
2006
113
499-503
Chi tiết máy T1
Nguyễn Trọng Hiệp
Giáo dục
2006
114
504-508
Chi tiết máy T1
Nguyễn Trọng Hiệp
Giáo dục
2006
115
509-513
Nguyên lý máy T1
Đinh Gia Tường                        Phan Văn Đồng                    Tạ khánh Lâm
Giáo dục
2006
116
514-518
Nguyên lý máy T2
Đinh Gia Tường                        Phan Văn Đồng                    Tạ khánh Lâm
Giáo dục
2006
117
519-523
Kỹ thuật điện
Đặng Văn Đào                           Lê Văn Dần
Giáo dục
2006
118
524-528
Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật đo
Nguyễn Xuân Bảy
BKHN
2007
119
529-533
Xử lý số tín hiệu và ứng dụng
Phạm Thượng Hàn
GD
2007
120
534-538
Bài tập kỹ thuật điện
Đặng Văn Đào
GD
2008
121
539-543
Linh kiện điều khiển điện 1 chiều CN
Nguyễn Tấn Phước
TH
2005
122
544-548
Kỹ thuật điện
Đặng Văn Đào
KHKT
2007
123
549-553
Tự học quấn dây máy điện (quấn động cơ Poto ngắn mạch
Nguyễn Bá Đông
ĐHQG
2007
124
554-558
Trang bị điện - điện tử máy CN dùng chung
Vũ Quang Hồi
GD
2007
125
559-563
GT kỹ thuật lắp đặt điện
Phan Đăng Khải
GD
2007
126
564-568
Máy điện T1
Vũ Gia Hanh
KHKT
2006
127
569-573
Máy điện T2
Vũ Gia Hanh
KHKT
2006
128
574-578
Điều khiển tự động các hệ thống truyền dẫn điện
Thân Ngọc Hoàn
KHKT
2007
129
579-583
Hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện
Trần Thến San
KHKT
2008
130
584-588
Sổ tay chi tiết TK điện hộp điện-phụ kiện đấu & mắc dây
Trịnh Thanh Toản
TN
2007
131
589-593
ROBOT và hệ thống công nghệ ROBOT hoá
Tạ Duy Liêm
KHKT
2006
132
594-598
Robot công nghiệp
Nguyễn Thiện Phúc
KHKT
2006
133
599-603
Kỹ thuật robot
Đào Văn Hiệp
KHKT
2006
134
604-608
Giáo trình kỹ thuật điện
Đặng Văn Đào
GD
2007
135
609-613
Kỹ thuật quấn dây:Máy biến áp động cơ vạn năng động cơ 1pha &3 pha 
Trần Duy Phụng
ĐN
2006
136
614-618
Kỹ thuật quấn dây 
Nguyễn Thuận
ĐN
2006
137
619-623
Sửa chữa, lắp đặt quạt và động cơ điện toàn tập
Đỗ Ngọc Long
KHKT
2006
138
624-628
GT đo lường điện & cảm biến đo lường
Nguyễn Văn Hoà
GD
2008
139
629-633
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện
Trần Quang Khánh
KHKT
2008
140
634-638
Điều khiển Logic và ứng dụng
Nguyễn Trọng Thuần
KHKT
2006
141
639-643
Giáo trình lý thuyết mạch điện
Lê Văn Bảng
GD
2008
142
644
Hướng dẫn dạy nghề điện dân dụng cho thanh thiếu niên , học sinh, sinh viên sau cai nghiện
BGD - ĐT
2007
 
143
645
Mạch điện cần thiết trong nhà
Nguyễn Đức ánh
1991
5000
144
646-647
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
Hoàng Xuân Nguyên
2004
 
145
648
Bơm quạt máy nén công nghiệp
Hoàng Bá Chư
KHKT
2004
146
649-658
Điều chỉnh tự động truyền động điện
Tháng 8 - 2009
 
 
147
659-668
Điều khiển tự động các hệ thống truyền dẫn điện
 
 
 
148
669-678
Bài tập kỹ thuật điện
 
 
 
149
679-688
Bài tập kỹ thuật đo
 
 
 
150
689-698
Hướng dẫn
 
 
 
150
689-698
Kỹ thuật điện
 
 
 
151
699-708
Kỹ thuật điện( Lý thuyết bài tập lời giảng)
 
 
 
152
709-718
Truyền động điện
 
 
 
153
719-728
Truyền động điện thông minh
 
 
 
154
729-739
Truyền động điện tự động khí nén
 
 
 
155
739-748
Bài tập kỹ thuật điện
 
 
 
156
749-758
Rôbốt công nghiệp
 
 
 
157
759-768
Rôbốt công và hệ thống công nghệ Rôbốt hoá
 
 
 
158
769-778
Cơ sở Matlab và ứng dụng
 
 
 
159
779-788
Cảm biến đo lường và điều khiển
 
 
 
160
789-798
Cơ sở tự động điều khiển quá trình
 
 
 
161
799-808
Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường điều khiển
 
 
 
162
809-818
Giáo trình cảm biến
 
 
 
163
819-828
HT điều khiển số trong công nghiệp
 
 
 
164
829-838
Thiết bị điều khiển HT tương tự kỹ thuật số
 
 
 
165
839-848
GT đo lường điện & cảm biến đo lường
 
 
 
166
849-858
Giáo trình kỹ thuật điện
 
 
 
167
859-868
Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện
 
 
 
168
869-878
Sử dụng và sửa chữa các loại máy biến áp nhỏ
 
 
 
169
879-888
Kỹ thuật chiếu sáng
 
 
 
170
889-898
Bài tập điều khiển tự động
 
 
 
171
899-900
Điều chỉnh tự động truyền động điện
Bùi Quốc Khánh
KHKT
2009
172
901-910
Bài tập đo lường điện
Võ Huy Hoàn
KHKT
2008
173
911-913
Bảo vệ rơle và TĐH hệ thống điện
Trần Quang Khánh
Giáo Dục
2009
174
914-915
Bài tập kĩ thuật điện(trắc nghiệm và tự luận)
Phan Thị Huệ
KHKT
2008
175
916-920
Cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện
Phan Đăng Khải
Giáo Dục
2009
176
921-923
Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng
Nguyễn Công Hiền
KHKT
2007
177
924-928
GT lắp đặt và vận hành trạm biến áp
Phan Đăng Khải
Giáo Dục
2009
178
929-933
Kỹ thuật quấn dây:Máy biến áp điện cơ vạn năng động cơ 1pha &3 pha 
Trần Duy Phụng
Đà Nẵng
2008
179
934-938
Mạng lưới điện công nghiệp
Sách dịch
Thanh Niên
2006
180
939-943
Quy hoạch phát triển hệ thống điện
Nguyễn Lân Tráng
KHKT
2006