Asset Publisher

QĐ: V/v cảnh báo kết quả học tập HK1 năm học 2020-2021 K46 (Đợt 2) và K47 trình độ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, trung cấp

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Khóa 46 (Đợt 2) và khóa 47 trình độ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, trung cấp