Asset Publisher

QĐ: V/v cấp học bổng khuyến khích học tập HKI (2019-2020) cho HSSV lớp 45KTML1; 46LTML; K45 Trung cấp (TT GDTX)

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020

Cho HSSV lớp 45KTML1; 46LTML;

Khóa 45 hệ Trung cấp (Trung tâm GDTX)