Asset Publisher

Quyết định công nhận tốt nghiệp HS TC K44 (2017-2019), TCCN K43 (2016-2018)

 

Nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) từ 13/03/2019 tại B302 (phòng Đào tạo) trong giờ hành chính.