Asset Publisher

TB: D/S học sinh không đủ điều kiện công nhận TN K45 (2018-2020) hệ Trung cấp (Dự kiến)

 

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

Khoá 45 (2018 - 2020) - Trình độ: Trung cấp

(Dự kiến)