Asset Publisher

TB: DS dự kiến HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập K46 hệ CĐ; hệ TC (tại trường) HKI năm học 2019-2020

 

DANH SÁCH DỰ KIẾN HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

KHÓA 46 HỆ CAO ĐẲNG; HỆ TRUNG CẤP (TẠI TRƯỜNG)

 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020