Asset Publisher

TB: Kế hoạch nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển (Đợt 1) hệ cao đẳng, trung cấp năm học 2021-2022

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

Đối với thí sinh trúng tuyển (Đợt 1) hệ cao đẳng, trung cấp

Năm học 2021 - 2022