Asset Publisher

TB Kết quả họp xét miễn giảm HP 2020-2021, DS dự kiến HSSV được cấp HB khuyến khích học tập k45,46,47 (CĐ), k46,47 (TC) HK1, 2020-2021

THÔNG BÁO

 Kết quả họp xét miễn giảm học phí 2020-2021 (Dự kiến đợt 2)

Danh sách dự kiến HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập k45,46,47 (hệ CĐ), k46,47 (hệ TC) HK1, 2020-2021