Asset Publisher

TB: Khảo sát HSSV về các biểu hiện liên quan đến dịch bệnh Covid-19

 

THÔNG BÁO

Khảo sát HSSV về các biểu hiện liên quan đến dịch bệnh Covid-19

 

Để nắm bắt tình trạng sức khỏe của học sinh sinh viên và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Nhà trường triển khai khảo sát học sinh sinh viên trong toàn trường, cụ thể như sau:

1. Hình thức thực hiện khảo sát: Giáo viên chủ nhiệm triển khai tới lớp, học sinh sinh viên qua mạng Internet, thông qua các dịch vụ mạng xã hội như: Zalo, Facebook, email,...

2. Nội dung khảo sát: Có mẫu phiếu khảo sát kèm theo

3. Thời gian khảo sát: Từ ngày 14/2/2020 đến hết ngày 18/2/2020

Đề nghị các em học sinh sinh viên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để hoàn thành phiếu khảo sát, khai thông tin trung thực, đầy đủ và đúng thời hạn.

 

 

 

Tải mẫu phiếu khảo sát tại đây (Định dạng Word)

 

Tải mẫu phiếu khảo sát tại đây (Định dạng PDF)