Asset Publisher

TB: V/v tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông

 

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành, khai thác

Tuyến Đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông