Asset Publisher

Thông báo điều chỉnh lịch thi lần 1 học kỳ 1 hệ CĐ khóa 44

TRƯỞNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HN

PHÒNG ĐÀO TẠO – NCKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

THÔNG BÁO

v/v điều chỉnh lịch thi lần 1 học kỳ 1 hệ CĐ khóa 44

 

Căn cứ thời khoá biểu học của các lớp;

Căn cứ lịch thi lần 1 học kỳ 1 khoá 44;

Phòng đào tạo – NCKH thông báo về việc điều chỉnh lịch thi hệ CĐ khóa 44 tại trường cụ thể như sau:

TT

LỚP

MÔN THI

LỊCH THI CŨ

LỊCH THI ĐIỀU CHỈNH

Thời gian

Phòng

Thời gian

Phòng

1

44Đ ĐT

ĐLCB

Thứ 4

(20/12/17)

Sáng thứ 5

(21/12/17)

H302

 

H301

Thứ 5

(21/12/17)

Sáng thứ 6

(22/12/17)

H301

PL

Thứ 6

(22/12/17)

H101

Thứ 4

(20/12/17)

H102

2

44ĐCN

PL

Chiều thứ 5

(21/12/17)

H101

Sáng thứ 6

(22/12/17)

H101