Asset Publisher

Thông báo kết quả xét học tiếp, ngừng học và bị buộc thôi học cho sinh viên khóa 41 (K39, 40 ngừng học)

Uỷ ban nhân dân thành phố  hà nội

Trường cao đẳng điện tử điện lạnh

 
   

 

 

 

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm  2015

       

 

 

Thông báo

 

Về việc công bố kết quả xét học tiếp, ngừng học và bị buộc thôi học

cho sinh viên khóa 41 (K39, 40 ngừng học) – hệ Cao đẳng chính quy

Học kỳ 1 - Năm học 2014-2015

 
   

 

 

1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo ban Giám hiệu, phòng Đào tạo & NCKH công bố kết quả xét học tiếp, ngừng học và bị buộc thôi học cho sinh viên khóa 41 và (K39, 40 ngừng học)   – hệ Cao đẳng chính quy – học kỳ 1- Năm học 2014-2015 tại bảng tin trước cửa phòng trực Đào tạo (B101) và trên Website Tại đây từ ngày 23/2/2015 đến ngày 29/03/2015.

 

2. Phòng Đào tạo & NCKH nhận đơn khiếu nại của HSSV trong thời hạn từ ngày 23/2/2015 đến ngày 29/03/2015.

 

Nhà trường sẽ không giải quyết đơn đối với đơn đề nghị  nhận được sau thời hạn quy định trên.