Asset Publisher

Thông báo lịch phỏng vấn thực tập sinh khóa 39 hệ CĐ chính quy của công ty cổ phần thế giới số Trần Anh

KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN

 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

 

1. Đối với vị trí nhân viên Bảo hành

Thời gian: 14h ngày 06/01/2015

Địa chỉ phỏng vấn: Tại 1174 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

 

2. Đối với vị trí Kỹ thuật triển khai: chia làm 2 nhóm

+ Nhóm 1: Sáng từ 8h30 ngày 07/01/2015

 

 

+ Nhóm 2: Chiều  từ 13h30 ngày 07/01/2015

Địa chỉ phỏng vấn: Tại Tổng kho Trần Anh - 68D Lê Văn Lương kéo dài