Asset Publisher

Thông báo mượn đọc sách, giáo trình của học sinh, sinh viên

THÔNG BÁO

V/v mượn đọc sách, giáo trình của học sinh, sinh viên

 

Hiện nay Trung tâm TTTV đã nhận, làm nghiệp vụ và đưa vào phục vụ bạn đọc 61 đầu sách, giáo trình do giảng viên, giáo viên Nhà trường biên soạn năm 2014. Trung tâm TTTV thông báo tới học sinh, sinh viên trong toàn Trường được biết, để liên hệ mượn đọc tại Thư viện.

- Địa điểm: Phòng C203-Nhà C.

- Thơi gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

                  + Buổi sáng  7h30'-11h30'.

                  + Buổi chiều 13h00'-17h30'.

Vậy Trung tâm TTTV trân trọng thông báo tới bạn đọc./.

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG VIÊN TRƯỜNG BIÊN SOẠN NĂM 2014